Dział: Inne

Co nowego w muzeach literackich?

Od lutego br. co miesiąc zmienia się dzień wolnego wstępu do Muzeum Stefana Żeromskiego i Muzeum Bolesława Prusa – oddziałów zamiejscowych Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W kwietniu bezpłatnie można zwiedzać muzea w każdy piątek.

Dział: Władze

A co dla nas?

Wielki budżet Unii Europejskiej: 106 miliardów dla Polski. A co dla nas?

Bartosz Kowalik - senior consultant ascend consulting

W mediach ostatnio głośno o tym, iż "nowe rozdanie" gigantycznych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla Polski już wystartowało. Słyszymy i czytamy, że pieniędzy jest bardzo dużo, że dzięki nim Polska ma się dynamicznie rozwijać. Dobrze jest w takiej sytuacji wiedzieć, jakie możliwości mamy my, mieszkańcy i przedsiębiorcy z Gminy Nałęczów.

Dział: Władze

Inwestycje wodociągowe 2014–2015

Na terenie miasta i gminy realizowanych będzie dziewięć inwestycji wodociągowych oraz sześć dot. urządzeń kanalizacyjnych.
Harmonogram prac (zał. nr 1 do uchwały RM z 17.03.br.) przedstawia się następująco:

Dział: Władze

Kluby Sportowe na Komisji Uzdrowiskowej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Małgorzata Brutkowska zwołała na 15 kwietnia br. posiedzenie swojej komisji o godz. 14.30 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie (pokój nr 16).