Dział: Inne

Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, w ramach której działa na naszym terenie Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

Dział: Inne

Duża rodzina to rozwiązanie

Co daje dużym rodzinom zrzeszanie się w kołach Związku Dużych Rodzi Trzy Plus?

Możliwość wspólnego działania i artykułowania potrzeb dużych rodzin wobec władz samorządowych. A także integruje duże rodziny na danym terenie.

Dział: Inne

ABC Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z definicją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych. W ramach ogólnopolskiego programu wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Karta przyznawana jest bezpłatnie i niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

Dział: gmina

Rodziny 3+

Według bieżących statystyk Urzędu Stanu Cywilnego na terenie miasta i gminy Nałęczów zamieszkuje 197 rodzin 3+. W tej statystyce uwzględnione zostały również osoby uczące się w wieku do 24 lat. Natomiast nie są tu brane pod uwagę osoby dorosłe, pracujące. Np. rodzina z siedmiorgiem dzieci, w przypadku, gdy jedno jest już dorosłe, nie uczy się i pracuje, nie jest liczone do tej statystyki, chociaż mieszka z rodzicami.

logo gazeta naleczowska

reklama