VII Gminny festiwal kolęd, obrzędów i zwyczajów świątecznych

Kolędy, pastorałki, jasełka w formie inscenizacji teatralnych, niezwykłe przedstawienia o bożonarodzeniowym charakterze, soliści i zespoły wokalne. Zespoły, które odtwarzały tradycyjne zwyczaje kolędnicze i tradycyjne formy kolędowania, stylizowane grupy, których prezentacje wychodzą poza bożonarodzeniowe widowiska – współczesne słownictwo, rekwizyty, środki audiowizualne, przeszłość i teraźniejszość obok siebie. A wszystko to znalazło się na scenie NOK 12 stycznia 2014 r. podczas VII Gminnego Festiwalu Kolęd, Obrzędów i Zwyczajów Świątecznych.

Dział: Inne

Niebo w lutym

Kometa ISON, niestety, nie wytrzymała bliskiego spotkania ze Słońcem - wyparowała. Jej resztki, niewidoczne gołym okiem, oddalają się od nas poprzez Małą Niedźwiedzicę w kierunku Woźnicy.

Rola zabaw teatralnych w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, odgrywa bardzo ważną rolę w jego życiu, przede wszystkim w procesie poznawania świata – uczenia się. Daje możliwość zdobycia wiadomości i doświadczenia, stwarza warunki do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości.

Dział: Szkoły

Świętowanie w „Kolorowych Kredkach”

Podczas spotkania wigilijnego (23.12.2013 r.) w Przedszkolu Kolorowe Kredki, rodzice przedszkolaków zagrali w żywej szopce, zaś ks. Emil Nazarewicz opowiadał zgromadzonym o cudzie betlejemskiej nocy.