Dział: Władze

Radosny plac zabaw

Kończy się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nałęczowie. Plac powstaje w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, w wyniku czego Gmina Nałęczów pokrywa połowę kosztów budowy. Drugą część stanowi dotacja z budżetu państwa.

Wystawa prac Malwinki Głowackiej

„Lubię malować mój świat” – to tytuł indywidualnej wystawy prac plastycznych Malwinki Głowackiej, uczennicy klasy 3a Szkoły Podstawowej w Nałęczowie. Na wystawę Malwinka przygotowała 14 barwnych prac, które powstały na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy.

Dział: Szkoły

Drzewce - sprawy szkolne

Porcja radości na początek roku szkolnego w Drzewcach

Dział: Szkoły

Zabawa w teatr

Koło Teatralne "Mali artyści" działa w przedszkolu im. A. Żeromskiego w Nałęczowie od września br. Powstało w ramach innowacji pedagogicznej mającej na celu zapobieganie agresji wśród dzieci poprzez działania teatralne. Zajęcia w kole odbywają się w godzinach popołudniowych jeden raz w tygodniu i prowadzone są przez dwie nauczycielki przedszkola – Annę Wziątek i Joannę Rodzik.