Bal na cześć pana Prusa

3 grudnia 2011 roku w sali balowej Pałacu Małachowskich Muzeum Bolesława Prusa świętowało jubileusz 50-lecia.

ubelski aktor Ludwik Paczyński, niezapomniany Bolesław Prus z pierwszych majówek, odczytał fragmenty kronik tygodniowych.

Przewodnicy działają 25 lat

Ponad stu przewodników z 28 kół przewodnickich w kraju uczestniczyło w dniach 11-13 listopada 2011 r. w spotkaniu jubileuszowym XXV-lecia działalności Koła Przewodników PTTK w Nałęczowie.

Uroczystości rozpoczęły się w sali miejskiego ratusza. W części oficjalnej wzięli udział przedstawiciele władz miasta: przewodniczący p. Wojciech Chamerski, burmistrz p. Andrzej Ćwiek oraz przedstawiciele ZG PTTK - m.in. Tadeusz Sobieszek, Andrzej Wasilewski oraz prezes Samorządu Przewodnickiego Stanisław Kawęcki. Gości witali - Maria Mironowicz-Panek i Krzysztof Zalech, prezesi Oddziału i Koła Przewodników PTTK.

Malarstwo Anny docenione

W konkursie plastycznym im. Jana Wałacha pierwsze miejsce zajęła Anna Panek z Nałęczowa

W konkursie plastycznym im. Jana Wałacha zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej (22 X ub.r.) pierwsze miejsce zajęła Anna Panek z Nałęczowa za cztery obrazy z cyklu światło-cień, drugie zajęła Justyna Łodzińska z Koniakowa, a trzecie Monika Ślósarczyk z Wisły.

Dział: Szkoły

Co nas uskrzydla?

Co nas uskrzydla? Jak sięgnąć po gwiazdkę z nieba?

Na te i podobne pytania, próbowałyśmy sobie odpowiedzieć podczas Weekendu Pełnego Niespodzianek, zorganizowanego w Internacie Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie w dniach od 16 do 18 grudnia 2011r.