Dział: Inne

Kasia lubi ryzyko

Katarzyna Kwiatkowska na co dzień uczy się w pierwszej klasie Gimnazjum Publicznego w Nałęczowie, po lekcjach jedzie do Lublina do Uczniowskiego Klubu Sportowego "Skarpa".

Naciera dłonie talkiem, koncentruje się i pokonuje kilkumetrową, pionową ścianę, metr po metrze. Niedawno zdobyła tytuł Mistrzyni Polski we wspinaczce sportowej młodziczek. O swojej sportowej pasji, treningach i tajnikach wspinaczki rozmawia z Michałem Paśnikiem.

Harcerskie kolędowanie

18 grudnia spotkaliśmy się na szczepowym opłatku przy wigilijnym stole razem z rodzicami.

Oczywiście spotkanie było poprzedzone udziałem w mszy św. Potem odbył się uroczysty apel, na którym przyjęte zostały do gromady pierwsze wilczki. Od tej chwili noszą one już mundury i chusty!

Dział: Inne

Nareszcie jesteśmy szczepem!

9 listopada odbyło się oficjalne uznanie Hufca Puławsko-Nałęczowskiego oraz oficjalne uznanie Szczepu Św. Moniki w Nałęczowie.

To dla nas bardzo duże wydarzenie. Oznacza to dla nas pełną samodzielność działania. Oczywiście w zamian za to przyjmujemy również na siebie pełną odpowiedzialność za to, co robimy w naszym środowisku.

Gra terenowa "O Niepodległą"

1 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości, dzień ten rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej za ojczyznę w naszym parafialnym kościele.

Przyjechały do nas drużyna i gromada z Puław. Potem odbyła się gra terenowa dla Wilczków i Harcerek