Dział: Władze

Pomysł na dworzec PKS (d)oceniony

- Miasto jest zainteresowane zakupem terenu , na którym znajduje się dworzec PKS. Rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem Edwardem Osuchem w październiku i otrzymałem informację, że PKS Puławy rozważa sprzedaż tego terenu. - informuje burmistrz A. Ćwiek. Ale nie tylko miasto jest zainteresowane tym, póki co mało reprezentacyjnym miejscem.

Dział: Władze

Półmetek

Minęła połowa kadencji, przyszła próba podsumowania: swojej pracy na rzecz samorządu, realizacji składanych obietnic wyborczych, sukcesów i porażek. Na wniosek radnych przewodnicząca RM Marta Głos przedstawiła zebranym na XXII radzie sprawozdanie z działalności rady miejskiej w latach 2006-2008. Przez ten czas rada uchwaliła 140 uchwał, z czego 18 w 2006, 74 w 2007 r. oraz 48 w 2008 (do dnia XXII sesji 20.11.2008). Wśród dziewiętnastu najważniejszych uchwał, wyznaczających kierunki działania gminy znalazły się m.in.: uchwalenie Statutu Gminy Miejskiej Nałęczów, "Program ochrony środowiska dla Gminy Nałęczów na lata 2007-2011", zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu, przystąpienie do opracowywania operatu uzdrowiskowego.

Dział: Władze

Chamerski zostaje

Jednym z najbardziej emocjonujących punktów programu XXII sesji Rady Miejskiej (20 listopada), okazało się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego RM Wojciecha Chamerskiego. Na poprzedniej sesji (29.10.) złożył on wniosek o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego. Swoją, zaskakującą dla wielu osób, decyzję tłumaczył sprawami osobistymi i woli z pozycji zwykłego radnego działać w radzie.

Dział: Władze

Sponsor TdP mile widziany

28 listopada na Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Matysiak zarzucił burmistrzowi, ze nie zgodził sie na organizację przez miasto startu do jednego z etapów Tour De Pologne w 2009 roku. Burmistrz nie krył zaskoczenia tym zarzutem.

logo gazeta naleczowska

reklama