Dział: Władze

Odwołany i powołany

Długo trzymał w niepewności mieszkańców gminy burmistrz Andrzej Ćwiek, ale 17 grudnia wyjawił, że ma kandydata na swojego zastępcę - Mariusza Topolskiego, dotychczasowego pracownika Starostwa Powiatowego w Puławach. Wiceburmistrz został oficjalnie powołany 8 stycznia i zaczął pracę w Urzędzie Miejskim. Nowy zastępca burmistrza będzie urzędował w gabinecie razem z panią sekretarz Urszulą Borkowską, a nie jak do tej pory w gabinecie na drugim piętrze.

Dział: Władze

Mieszkańcy pytają burmistrz odpowiada

Sławomir Mazur - rencista: Czy jest możliwość, aby w Nałęczowie było więcej policji w nocy, szczególnie na terenie parku zdrojowego, bo jest niebezpiecznie, ma miejsce picie alkoholu, rozbijanie butelek i niszczenie ławek. Czasami strach jest przejść. Może należy pomyśleć o powołaniu straży miejskiej?

Dział: Władze

III sesja Rady Miejskiej

29.12.2006

JAKA PŁACA, TAKA PRACA?
   Na trzeciej sesji, ostatniej w roku 2006, radni na dobry początek otrzymali skromne, acz praktyczne prezenty od przewodniczącej RM Marty Głos, a następnie przystąpili do realizacji porządku obrad.

Dział: Inne

Rokowania dla ambulatorium - w toku

Trwają intensywne prace w celu pozyskania całodobowego ambulatorium lekarskiego w podstacji w Nałęczowie - informuje dr Radosław Samoń-Drzewicki, społeczny pełnomocnik zorganizowania ambulatorium - Obecnie w podstacji jest karetka, z dobrym wyposażeniem, która jednak może wyjeżdżać tylko na wezwanie pacjentów. To ambulatorium wyjazdowe działa całodobowo. Dlatego teraz staramy się uzyskać pomoc finansową na funkcjonowanie całodobowej podstacji, gdzie dyżurowaliby lekarze interniści, pediatrzy. Wiadomo, że w Nałęczowie potrzebne jest ambulatorium "stacjonarne". Dobrze, że są ludzie, którzy zabiegają, gdzie mogą, o utworzenie tu całodobowego pogotowia ratunkowego z możliwością udzielenia pierwszej pomocy na miejscu.