Napisane przez  BW
16
Sty
2007

Odwołany i powołany

Długo trzymał w niepewności mieszkańców gminy burmistrz Andrzej Ćwiek, ale 17 grudnia wyjawił, że ma kandydata na swojego zastępcę - Mariusza Topolskiego, dotychczasowego pracownika Starostwa Powiatowego w Puławach. Wiceburmistrz został oficjalnie powołany 8 stycznia i zaczął pracę w Urzędzie Miejskim. Nowy zastępca burmistrza będzie urzędował w gabinecie razem z panią sekretarz Urszulą Borkowską, a nie jak do tej pory w gabinecie na drugim piętrze.


   Natomiast eks-wiceburmistrz Zbigniew Pacholik od 19 grudnia nie pracuje w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie. Dostał odwołanie ze stanowiska zastępcy burmistrza i wypowiedzenie umowy o pracę. Z. Pacholik, radny powiatowy z ramienia PIS, ze swoimi kompetencjami i doświadczeniem w pracy w samorządzie nie powinien długo zostać bezrobotnym. Tym bardziej, że jest jedynym kandydatem na nowe stanowisko w UM w Nałęczowie, specjalisty ds. funduszy unijnych i współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Nałęczowa.

(BW.)

Dotychczasowe zadania wiceburmistrza:

 1. załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Burmistrza podczas jego nieobecności,
 2. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi i nadzorowanie działalności inwestycyjnej i gospodarczej gminy,
 3. koordynacja działań i prac w zakresie pozyskania środków z funduszy pomocowych,
 4. załatwianie wniosków posłów i senatorów,
 5. opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,
 6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru i bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonywania zadań przez stanowiska pracy jak niżej:
  • infrastruktury, inwestycji i zamówień publicznych,
  • gosp. komunalnej, ochrony środowiska,
  • ewidencji działalności gosp. i rolnictwa,
  • zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami,
  • sportu i turystyki
  • eliminowanie nieprawidłowości oraz sygnalizowanie Burmistrzowi o tych nieprawidłowościach, a także wnioskowanie o zastosowanie sankcji służbowych w tym zakresie oraz opracowywanie projektów zakresów czynności na te stanowiska,
 7. kontrola wewnętrzna i merytoryczna zagadnień wymienionych w pkt.6,
 8. wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej jednostki,
 9. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy - MZGKiM i MZWiK w zakresie prawidłowości realizacji zadań gminy przez te zakłady.
(0 głosów)