Napisane przez  BW
16
Sty
2007

Rokowania dla ambulatorium - w toku

Trwają intensywne prace w celu pozyskania całodobowego ambulatorium lekarskiego w podstacji w Nałęczowie - informuje dr Radosław Samoń-Drzewicki, społeczny pełnomocnik zorganizowania ambulatorium - Obecnie w podstacji jest karetka, z dobrym wyposażeniem, która jednak może wyjeżdżać tylko na wezwanie pacjentów. To ambulatorium wyjazdowe działa całodobowo. Dlatego teraz staramy się uzyskać pomoc finansową na funkcjonowanie całodobowej podstacji, gdzie dyżurowaliby lekarze interniści, pediatrzy. Wiadomo, że w Nałęczowie potrzebne jest ambulatorium "stacjonarne". Dobrze, że są ludzie, którzy zabiegają, gdzie mogą, o utworzenie tu całodobowego pogotowia ratunkowego z możliwością udzielenia pierwszej pomocy na miejscu.


   Wtedy nie dochodziłoby może do sytuacji, w których chory w krytycznym stanie czeka na karetkę, która wyjechała do pacjenta lżej chorego. To absurd, który może kosztować czyjeś życie.

   Teraz dużo zależy od radnych miejskich, którzy będą pracowali nad przyjęciem uchwały wspierającej działanie podstacji. - Mam nadzieję, że w budżecie Nałęczowa uda się wygospodarować 30.000 rocznie na wspieranie utrzymywania całodobowego ambulatorium w Nałęczowie - kontynuuje dr Samoń-Drzewicki - W podstacji dyżurują najlepsi lubelscy anestezjolodzy, pielęgniarki ratownictwa medycznego. W minionym roku gmina zakupiła sprzęt medyczny do karetki za 10.000 złotych. Mamy coraz lepsze warunki socjale, ponieważ dzięki sponsorom możliwy był remont zaplecza sanitarnego dla obsługi podstacji. Jest łazienka z prawdziwego zdarzenia, kuchnia, wymienione zostały okna. Podstacja zaczyna spełniać wymagane przez Ministerstwo Zdrowia europejskie standardy. Chciałbym podziękować dotychczasowym sponsorom, którzy nie odmówili wspierania ambulatorium: Urzędowi Miasta Nałęczów, Wójtowi Gminy Wąwolnica, SA "Nałęczowianka", Bankowi Spółdzielczemu w Nałęczowie, SA "Materne" oraz Stowarzyszeniu "U źródła", które pozyskuje fundusze na modernizację ambulatorium. W tej kwestii będziemy trzymać rękę na pulsie i informować o wynikach negocjacji i rokowaniach dla nałęczowskiego ambulatorium.

BW
(0 głosów)