"Zostań z nami"

Wystawa fotografi w NOK
   W piątek 31 marca uroczyście została otwarta w Nałęczowskim Ośrodku Kultury autorska wystawa fotografii Mirka Osipa dokumentujących reakcję Polaków na śmierć papieża Jana Pawła II. Wystawę "papieskich" zdjęć pt. "Zostań z nami" (Warszawa- Rzym, kwiecień 2005) oglądać można było do 12 maja.

Dział: Władze

W strefach

W strefie ochronnej "A" zabrania się:

Co myślą przyłączeni?

Tylko nieliczni mieszkańcy ulic: Harcerskiej, Spacerowej, Słowiczej czy Wiejskiej nic nie wiedzą lub coś słyszeli, ale nie interesują się, sprawą rozszerzenia strefy uzdrowiskowej A w Nałęczowie. Dla pozostałych to temat gorący i bulwersujący. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez "Gazetę Nałęczowską" wśród mieszkańców naszego miasta.

I ty możesz obudzić sie w strefie "A"

   W dniu 28 lipca 2005 sejm uchwalił dawno oczekiwaną "Ustawę o gminach uzdrowiskowych". Nakłada ona na miejscowości uzdrowiskowe obowiązek uchwalenia w ciągu 6 miesięcy tymczasowego statutu uzdrowiska (a w ciągu 3 lat właściwego statutu). Oczywiście, zgodnego już z nowymi przepisami. Na nowo muszą zostać wyznaczone granice stref ochronnych "A", "B" i "C", składających się łącznie na obszar uzdrowiska. Do niezbędnych działań przystąpiły tez w związku z tym, władze naszej gminy. Przygotowany został nowy projekt tymczasowego statutu uzdrowiska. Wyznaczono tez nowe, szersze granice strefy "A" - zgodnie z ustawą, która mówi, ze 75 % obszaru strefy maja stanowić "obszary zielone".

logo gazeta naleczowska

reklama