Tolerancja i dobre obyczaje

Brakuje w naszym życiu publicznym życzliwości, chęci zrozumienia poglądów, których się nie podziela, jak również kultury dyskusji.

Pikieta u Szyszkowskiej

19 marca 2005 o godz.11.30 w Strzelcach k. Nałęczowa pod domem senator M. Szyszkowskiej odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Młodych Stronnictwa Narodowego. Tym protestem rozpoczęto ogólnopolską akcję skierowaną przeciw inicjatywom i promocji legalizacji aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych.
Dział: Władze

Korespondencja hydrogeologiczna

Czyli mądrej głowie dość dwie słowie
   W piśmie z Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska z 16 lutego 2005. czytamy "(...) aby właściwie ocenić lokalizację cmentarza należy wykonać dokumentację warunków hydrogeologicznych" i dalej: "...istnieje celowość wykonania badań geologicznych (hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich) w tym przypadku na etapie opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bochotnica."

O obiegu informacji w gminie

12 grudnia 2004 - "parodia dyskusji"
   Tak określa to spotkanie w UG z mieszkańcami Bochotnicy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Irena Miciak - Grzegorczyk.

logo gazeta naleczowska

reklama