Dział: Ogólna

Wspomnienia Czesława Sołdka ps "Biały" (9)

Pacyfikacja Nałęczowa
   Był środek lata 1943 roku. Właśnie wstawał nowy dzień, mój ojciec Jan Sołdek jak codzień rano wyszedł do zajęć gospodarskich. Gdy stanął przed domem spostrzegł niemieckich żołnierzy, którzy szli jeden przy drugim, przeczesując okolice.

Prawy do lewego... czyli rzecz o krążeniu alkoholu we krwi

Tak to jest na tym świecie, że to co małe potrafi wywołać więcej hałasu i zamętu niż by się można spodziewać. Jeden zabłąkany kamyczek może rozpocząć lawinę, jedno niepotrzebne słowo może rozpętać wojnę a jeden pusty kieliszek może... ale zacznijmy od początku.
Dział: Władze

Zasady wynagradzania nauczycieli - ciągle nieuchwalone

Regulamin wynagradzania nauczycieli, którego uchwalenie planowano na sesji 26 listopada spadł z porządku obrad. Stało się tak, ponieważ nie doszło do wymaganych przez prawo uzgodnień miedzy gminą a związkami zawodowymi nauczycieli. Kwestie sporne to dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny.
Dział: Władze

Logopeda? Cy to f ogóle komus potsebne?

Na ostatniej sesji głosowano m.in. uchwalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć logopedy. Do tej pory obowiązywał wymiar 26 godzin i taka też była propozycja na rok następny. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Marta Głos, postawiła wniosek o zmniejszenie obowiązkowego wymiaru do 20 godz. tygodniowo, zgodnie z sugestią Polskiego Związku Logopedów oraz wzorem innych publicznych placówek oświatowych w woj. lubelskim i nie tylko.