Dział: Władze

Porównajmy się z sąsiadami

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie opublikowała bardzo ciekawe opracowanie dotyczące budżetów samorządów wszystkich szczebli w województwie lubelskim w latach 19992000. Interesująco przedstawiają się zestawienia dotyczące wydatków.
Dział: Władze

Ostatni budżet

Rada Miejska w Nałęczowie uchwaliła w br. ostatni budżet III kadencji. Radni mieli więc okazję po raz ostatni uzupełnić listę zadań przewidzianych do zakończenia w tej kadencji. Wszystko wskazuje na to, że im się to uda, bo tegoroczny budżet jest bardzo ambitny.
Dział: Władze

Będzie remont boisk w Zespole Szkół

 Jedyną komisja, która podczas dyskusji "wyłamała się" i zaproponowała znaczące zmiany w projektowanym budżecie była Komisja Oświaty i Kultury.