Napisane przez  Bogumiła Wartacz
09
Sty
2016

Cykl szkoleń dla liderów sołectw i osiedli

Od listopada br. sołtysi i przewodniczący Rad Osiedli z terenu naszego miasta i gminy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach warsztatowych, diagnozujących ich potrzeby, problemy, a także wspomagających działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców sołectw i osiedli.

12.12.br. uczestnicy warsztatów mieli przyjemność spotkać się z redaktor Czesławą Borowik z Radia Lublin i porozmawiać na temat „Skutecznej promocji sołectwa/osiedla”. Jak redagować informacje, jak informować media o wydarzeniach istotnych dla wspólnoty lokalnej, to tylko kilka z wybranych zagadnień poruszanych podczas warsztatów z dziennikarką. A po warsztatach – spotkanie integracyjne i dalszy ciąg dyskusji na „palące” tematy. Kolejne spotkania, które mam przyjemność organizować razem z Kazimierą Wójtowicz zaplanowane są na 20 stycznia 2016 roku (spotkanie z sołtysami z innych gmin, wymiana doświadczeń, dobre praktyki) oraz 4 lutego (warsztaty z Ewą Kalińską-Grądziel na temat skutecznej komunikacji międzyludzkiej).

Spotkania warsztatowe organizowane są w ramach projektu Akademia Kobiecej Partycypacji, realizowanego przez Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides w Lublinie.

(0 głosów)