Napisane przez  BW
09
Sty
2016

Niebawem sesja budżetowa

30 grudnia br. (środa) o godz. 15.00 rozpocznie się XIII Sesja Rady Miejskiej. W programie m.in.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nałęczów na 2016, przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas obrad łączonych komisji (16.12.br.) trwających ponad cztery godziny, radni opiniowali projekt budżetu i zgłaszali swoje uwagi i wnioski do tego projektu. Jacek Wilk, przewodniczący RM zgłosił wniosek, by zwiększyć o 20 tys. zł wysokość dotacji dla klubów sportowych i udało się wygospodarować na ten cel pieniądze w tej całej budżetowej układance.

Z kolei Radny Robert Matysiak złożył wniosek o podwyżkę diet sołtysów oraz radnych. Proponował, by sołtysi otrzymywali 300 zł na kwartał, a nie jak teraz 180 zł, natomiast radni o 300 zł więcej, czyli 720 zł (750 zł – przewodniczący komisji). W tym głosowaniu autor wniosku był za, kilka osób przeciw, a większość radnych wstrzymała się od głosu. Podwyżkę każdy chciałby mieć, ale radni i sołtysi muszą na razie poczekać. – Nie stać nas teraz na to – skwitowała radna Marta Głos.

Projekt przyszłorocznego budżetu nie spełnia oczekiwań wszystkich radnych, niektórzy będą bardziej zdecydowani podczas sesji, może złożą jeszcze jakieś wnioski do przyszłorocznego budżetu? Podczas komisji ogółem „za” proponowanym przez burmistrza kształtem budżetu było15 głosów, zaś 13 wstrzymujących się. Jak radni zagłosują na sesji – trzeba zobaczyć.

(0 głosów)