Napisane przez  Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska
12
Lis
2014

Wybieram skuteczność

Cztery pytania do kandydatki na radną powiatową - Marii Rzeczycy

1. Co według Pani powinno być najistotniejszą cechą kandydata na radnego (gminnego, powiatowego)?
Przede wszystkim sumienność, uczciwość, odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji, obiektywizm.

maria rzeczyca2. Kandydując do Rady Powiatu zamierza Pani stworzyć „Krainę Szczęśliwych Seniorów”?
Tak, to jest cel mojego działania. Ludzie starsi potrzebują wsparcia, pomocy w różnych postaciach i należy szukać najlepszych rozwiązań, aby seniorzy czuli się szczęśliwi i bezpieczni. Trzeba stwarzać seniorom okazje do częstego wychodzenia z domu, włączania się w działanie na rzecz środowiska i poczucia, że są potrzebni innym. To będzie powodem do radości i dumy z dobrze spełnionych zadań. Człowiek szczęśliwy, to człowiek zdrowy, pogodny i uśmiechnięty.

3. Zechce Pani rozwinąć hasło wyborcze: Mądrze, Zdrowo, Bezpiecznie, Samorządnie?
Mądrze – Realizować priorytetowe zadania, najistotniejsze dla środowiska, społeczeństwa i efektywnie działać w tej materii. Wiąże się to z przemyślanym wydawaniem społecznych pieniędzy. Zadbać o najbiedniejsze dzieci, nie pozwolić, aby głodne chodziły do szkoły. Zadbać o to, by dotrzymywały szklankę mleka w szkole i  owoce. Dzieci z pełnymi brzuszkami, to dzieci radosne i zdrowe.
Zdrowo – Zachęcać wszystkich do aktywności fizycznej, do wycieczek, do przebywanie na łonie natury, rozpoczynać dzień od gimnastyki. Zmienić  sposoby żywienia. Szukać dodatkowych pieniędzy na modernizację przychodni, szpitali. Stworzyć dzienne ośrodki opieki medycznej dla seniorów w ramach samorządowych programów zdrowotnych. Przywrócić w szkołach opiekę stomatologiczną i medyczną.
Bezpiecznie – Stworzyć warunki, aby każdy człowiek, bez względu na wiek czuł się bezpiecznie w każdym miejscu.  W każdej gminie powinien być posterunek policji, jako nieodzowny element prewencji. Tworzyć i udostępniać przedsiębiorcom baz absolwentów i przyszłych absolwentów związanych z danym regionem. Zatrzymanie wykształconych absolwentów w kraju oferując im miejsca pracy. Budować mieszkania dla seniorów z opieka pielęgniarską. Dostosować przestrzeń publiczną dla osób niepełnosprawnych.
Samorządnie – Przede wszystkim więcej samodzielności. Mniej biurokracji. Uporządkowanie prawa samorządowego. Mądra dyskusja i wspólne podejmowanie decyzji. Wsłuchiwanie się w głosy społeczeństwa.

4. Dlaczego powinnam na Panią głosować?
- służę innym wiedzą, doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów
- działam, by wszystkim wokół mnie żyło się lepiej
- dyskutuję odważnie i nieustępliwie z przedstawicielami władz samorządowych w ważnych sprawach dla mieszkańców
- problemy osób starszych oraz niepełnosprawnych są dla mnie ważne i staną się priorytetowe w działaniu

(0 głosów)