Napisane przez  Renata Koput
30
Gru
2015

Pierwszaki z SP Drzewce

W dniu 14 października 2015 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. W tym dniu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego.

Wychowawczyni klasy pierwszej-pani Ewa Depta zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. W niezwykle podniosłej atmosferze nastąpiła część oficjalna uroczystości. Uczniowie złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia ogromnym ołówkiem. Po uroczystym ślubowaniu oraz pasowaniu na ucznia nastąpiło rozdanie dyplomów, upominków i słodyczy.

W klasie pierwszej uczą się: Błażej Wójcik, Julia Toro, Julia Popiołek, Wiktoria Górniak, Tomasz Żeleźniak, Karolina Kałdonek, Oliwia Żeleźniak, Marcin Figiel, Klaudia Panasiewicz, Wiktor Golianek, Weronika Depta, Weronika Watros, Maciej Banaszek. Wychowawcą klasy jest pani Ewa Depta.

(0 głosów)