Napisane przez  RP
16
Sty
2007

Pomysł na "NIDĘ"

W jaki sposób można pozyskać dodatkowe pieniądze dla szkoły?

   To pytanie od dawna nurtowało nas, pedagogów Gimnazjum w Sadurkach. Jako grono prezentujemy "postawę poszukującą", stąd nasze zainteresowanie tzw. alternatywnymi źródłami finansowania. Analizując na różne sposoby mocne i słabe strony naszych uczniów rozpoznajemy ich potrzeby.

Dzięki temu sami możemy decydować o kierunkach rozwoju i zaspokajać realne potrzeby konkretnych grup uczniów. Gimnazjum w Sadurkach postanowiło skorzystać z możliwości oferowanych przez organizacje pozarządowe, fundacje, które organizują konkursy na projekty dla uczniów.

   W ramach programu English Teaching finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz przedstawiciela w Polsce tj. Niedzicką Fundację Rozwoju "Nida" otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 7300zł na realizację projektupt. "Bajki alternatywne i polski savoir-vivre w języku angielskim". Szkolny zespół nauczycieli opracował powyższy projekt zaś koordynatorem jego jest nauczycielka języka angielskiego - Ewa Zderkiewicz-Kula.

   Z przyznanych pieniędzy zakupiono między innymi kamerę cyfrową, zastawę stołową, obrusy, stroje, farby, płótno, maszynę do szycia, nagrody oraz słodkie co nieco dla naszych gości. Działania rozpoczęto 1.06.2006, a zakończono 20.12.2006r. Praca była szczegółowo zaplanowana. W realizacji projektu z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła również dyrektor Jolanta Rybka i nauczycielka języka polskiego Renata Popiołek. Stroną plastyczną zajęła się Małgorzata Jakubczyk - nauczycielka plastyki, zaś informatyczną Joanna Małocha- nauczycielka informatyki.

   Celem przedsięwzięcia był aktywny kontakt z żywym językiem, stworzenie uczniom możliwości wykazania się własną inicjatywą, podnoszenie poczucia własnej wartości, szans edukacyjnych, wskazanie wzorców właściwego zachowania, uwrażliwienie na potrzeby innych. Dla realizacji projektu w gimnazjum powołano sekcje: literacką, której zadaniem było pisanie w języku angielskim scenariuszy humorystycznych bajek (o charakterze dydaktycznym), teatralną, która zajmowała się przygotowaniem inscenizacji, plastyczną, odpowiedzialną za stroje i dekoracje, korespondencji nawiązującą kontakty e- mailowe z rówieśnikami z zagranicy (oczywiście w języku angielskim) oraz informatyczną.

   W ramach przygotowania uczniów ze społeczności gimnazjalnej do odbioru bajek sekcja informatyczna opracowała minisłownik zawierający kluczowe (dla zrozumienia) wyrażenia i zwroty, które zostały umieszczone na ścianach korytarza. Uczniowie sprawnie posługujący się komputerem przygotowali również zaproszenia, dyplomy i podziękowania. Grupa teatralna wysoko ceniła sobie współpracę z zespołem tanecznym prowadzonym przez dyrektor Jolantę Rybkę. Wymiernym efektem były wystawione (dla różnych szkół) bajki: Cinderella (Kopciuszek), Snow White and six dwarfs (Królewna Śnieżka i sześciu krasnoludków), Mix Bajkowy oraz przygotowanie międzyszkolnych konfrontacji pod hasłem: Polski savoir- vivre w języku angielskim. Uczniowie ze Szkół Podstawowych w Sadurkach, Drzewcach oraz Gimnazjum w Sadurkach zaprezentowali scenki pokazujące dobre maniery, a ośmieszające złe- zachowanie przy stole, w autobusie. Wszyscy aktorzy za włożony trud i wysiłek otrzymali nagrody. Natomiast integracja uczniów z rożnych szkół nastąpiła podczas wspólnego poczęstunku.

   Młodzież z entuzjazmem przygotowywała przedstawienia, dlatego mimo ukończenia projektu wszyscy zdecydowali się na kontynuację działań przynoszących wspaniałe efekty dla środowiska, szkoły i uczniów, rozwijających ich ukryte talenty.

   Projekt pt. "Bajki alternatywne i polski savoir-vivre w języku angielskim" realizowany jest w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Tekst i foto Renata Popiołek
Konsultanci: Ewa Zderkiewicz- Kula,
dyrektor Jolanta Rybka
(0 głosów)