Napisane przez  BW
16
Sty
2007

Stypendia - wielka kumulacja

W tym roku ze stypendiów fundowanych z pieniędzy unijnych Europejski Fundusz Społeczny - 68,05% oraz państwowych Budżet Państwa - 31,95% na wyrównywanie szans edukacyjnych korzysta 86 uczniów Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego, jedynej szkoły średniej prowadzonej przez Gminę Nałęczów. Na stypendia Urząd Marszałkowski przyznał gminie w tym roku ponad 56 740,88 złotych. Stypendia wypłacane są przez cały rok szkolny 2006/2007 , co miesiąc. To teoria w praktyce wygląda nieco inaczej.


   - W tym roku znów były problemy z comiesięcznym wypłacaniem uczniom 66,00zł złotych przyznanych w ramach stypendium. Wypłaciliśmy jednorazowo pieniądze za IX, X, XI i XII pod koniec grudnia - tłumaczy Małgorzata Weszka nadzorująca projekt przyznawania stypendiów w UM - Po prostu tyle trwało dosyłanie pieniędzy do nas z Urzędu Marszałkowskiego, koordynującego projekt. Następnie przekazujemy pieniądze do szkoły za pośrednictwem Zakładu Opieki Placówek Oświatowych w Nałęczowie i już szkoła zajmuje się: - przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów,
- przekazywaniem stypendiów uczniom Szkoły (wypłata w kasie szkoły),
- rozliczeniem otrzymanych środków,
- wypłacaniem pieniędzy i księgowaniem ich.

   Stypendyści mieli więc wielką kumulację. W pierwszym semestrze z przyznanej na ten projekt puli gmina wydała 22 696,34 zł zł. Na drugi semestr zostało jeszcze 34 044,54 zł.
   - W styczniu wystosujemy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie pieniędzy na wypłaty stypendiów. Chcielibyśmy, aby pieniądze były wypłacane co miesiąc, ale to nie tylko od nas zależy - kontynuuje M. Weszka - Teraz i tak jest to usprawnione gdyż w trakcie realizacji projektu okazało się, że można ułatwić pewne procedury. W tym roku rodzice uczniów ubiegających się o stypendia nie musieli już zbierać faktur które były refundowane. Czyli nie wydawali pieniędzy, których często nie mieli, żeby dziecko dostało zwrot poniesionych kosztów za zakup podręczników, dożywianie, dojazdy do szkoły itp. Wystarczyło podpisanie oświadczenia przez rodzica, że przyznawane pieniądze będą wykorzystane na cele edukacyjne ich dziecka.
   Jednak do kryteriów przyznawania stypendiów doszedł kolejny wymóg, żeby uczeń miał nie więcej niż sześć godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Ma to wykluczyć sytuację, w których uczeń nie chodzący systematycznie do szkoły otrzymuje stypendium pomocowe.
   - To już trzeci rok i ostatni realizowania tego projektu - podsumowuje M. Weszka - To jednak nie koniec przyznawania pomocy uczniom. Wkrótce będą uruchamiane projekty skierowanie nie tylko do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale i na niższym szczeblu edukacji, o czym będziemy na bieżąco informować zainteresowanych.

TROCHĘ STATYSTYKI
2004/2005 - 84 stypendystów - 84.000zł
2005/2006 - 100 stypendystów - 84.000zł
2006/2007 - 86 stypendystów - 56.740.88zł

BW
(0 głosów)