Napisane przez  WDŁ
18
Paź
2007

Czwartki ze sztuką

Król Stanisław August Poniatowski, o którym Krzysztof Zalech w swoich "Legendach nałęczowskich" pisze, iż zatrzymał się w Nałęczowie na wzgórzu do dziś "Poniatówką " zwanym, zwykł swych gości, artystów, zapraszać na rozmowy o sztuce w czwartki.

Czwartek, środek tygodnia, wydaje się być najlepszym dniem, by rozprawiać o rzeczach pięknych. Nic też dziwnego, że p. Izabella Nowotny, właścicielka Kawiarni-Galerii "Jaśminowa" poszerzyła działalność swojej placówki o misję szerzenia kultury. Zainteresowanie i aprobata dla prac fotograficznych Marianne Ulrich objawiona na wernisażu wystawy w maju tego roku, a następnie udana promocja książki Anny Wójtowicz "W kolorze słonecznego księżyca" na tle kwitnących jaśminów w czerwcu sprowokowały "Panią Jaśminową" do urządzania cyklicznych spotkań podobnych w nastroju do tych, które od dawna odbywają się w Cukierni "Chmielewski" na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

Nieodłącznym elementem spotkań, na których gromadzą się zarówno kuracjusze, jak i mieszkańcy Nałęczowa, jest oglądanie plenerowej wystawy Marianne Ulrich pt. "Woda". Przy wielu pracach, oprowadzająca cytuje stosowne wersy z poezji Anny Wójtowicz. Wskazują one na podobne widzenie świata i praw natury przez artystki uprawiające różne dziedziny sztuki i należące do różnych pokoleń. Sztukę słowa poznają zebrani na podstawie debiutanckiego tomiku Anny, która odczytuje swoje wiersze z kilku zbiorów zamieszczonych w publikacji, a potem śmiało odpowiada na trudne pytania zadawane przez czytelników. Wieczory czwartkowe przekształcają się czasem w długie rozmowy przedstawicieli różnych pokoleń na temat ważnych problemów życiowych. Nastoletnią autorką jest także Agnieszka Strzyżyńska, autorka powieści dla młodzieży "Niebieskie tulipany". Jan Stępień wspierający działania literackie gimnazjalistki i autor wstępu do debiutanckiej powieści wskazuje na umiejętne budowanie dialogów i autentyzm języka i zdarzeń , w których biorą udział młodzi bohaterowie.

Bywalcy "Jaśminowej" mieli okazję spotkać się także z p. Barbarą Godzińską, psychologiem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki Depresji "ISKRA" w Warszawie. Przygotowała ona prelekcję na temat psychologii kolorów, omawiając m.in. oddziaływanie kolorów na organizm, emocje, intelekt, a nawet rozwój duchowości; znaczenie kolorów w świecie przyrody, symbolikę znaczenia kolorów w starych kulturach oraz zastosowanie kolorów w diagnozie psychologicznej i terapii. Swoim wystąpieniem p. Godzińska poszerzyła zakres czwartkowych spotkań o zakres sztuki życia.

Niezmiernie interesująco wypadło spotkanie z przewodnikiem nałęczowskim, regionalistą, Krzysztofem Zalechem, gromadzącym teksty z dziedziny legend nałęczowskich. Dramatyczna historia kamiennych nałęczowskich panien, stojących do dziś na brzegu parkowego stawu, wizyta ostatniego z polskich królów, mroczne historie związane z grotami we wzniesieniach nałęczowskich , żartobliwe opowieści uściślające opowieści o pobycie w uzdrowisku Ojca Świętego Jana Pawła II dopełniają znakomicie historię Nałęczowa. Niezwykle oryginalnie zabrzmiała legenda o nałęczowskich źródełkach i nałęczowskich rzeczkach od stuleci towarzyszących Zdrojowi. I tak temat legendy korespondował z obrazami fotografiami niemieckiej artystki., przypominając 190 rocznicę powstania uzdrowiska.

Pani Izabella Nowotny, inicjatorka i organizatorka spotkań po dwu miesiącach doświadczeń ocenia, iż stały się one ważnym elementem, wzbogacającym ofertę kulturalną Nałęczowa. Są okazją do spotkań pokoleniowych, umożliwiają promocję artystycznych dokonań młodych twórców i pozwalają pokoleniu ich rodziców i dziadków zapoznać się z trendami najmłodszej sztuki.

Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska
(0 głosów)