Napisane przez  Alicja Kudelska
21
Mar
2015

Chcemy uczcić ich pamięć

Z inicjatywy mieszkańców Nałęczowa niedługo zostanie wzniesiony pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. We wrześniu 2012 roku w Nałęczowie powołany został przez Grzegorza Szkołę społeczny komitet, mający na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego działających na ziemiach polskich w latach 1944-1963.

Od kilku miesięcy komitet aktywnie działa i wystąpił z inicjatywą wzniesienia pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych, przy którym odbywać by się mogły uroczystości patriotyczne. Inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, który został jednocześnie członkiem.

– Do komitetu należą również: Tadeusz Adamczyk, Alicja Kudelska, Andrzej Ćwiek, Anna Maciążek, Bogdan Pecio, Jerzy Sołdek, Jarosław Wartacz i Zbigniew Strzyżyński – informuje Grzegorz Szkoła, pomysłodawca idei upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych w Nałęczowie.

Ustalono, że pomnik zostanie usytuowany przed Urzędem Miejskim obok masztów flagowych. Obecnie trwają rozmowy z nałęczowskimi rzeźbiarzami dotyczące artystycznej formy pomnika. Wzniesienie pomnika wpisze się w szereg inicjatyw organizowanych przez ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego pracom przewodniczy prof. Jan Żaryn.

Terminem „Żołnierze Wyklęci” określa się żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia działających na ziemiach polskich w latach 1944-1963. Działania tegoż podziemia stanowiły pierwszy odruch samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, jak również stanowiły najliczniejszą w skali europejskiej konspirację zbrojną w tamtych czasach, obejmującą teren całej Polski, w tym utraconych na rzecz Związku Sowieckiego Kresów Wschodnich II RP. Żołnierze Wyklęci pozostali wierni w służbie niepodległemu Państwu Polskiemu, dając świadectwo nieugiętej postawy i krwi w setkach bitew oraz więzieniach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Wśród najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych wymienia się Danutę Siedzikównę – „Inkę”, Zygmunta Szendzielarza – „Łupaszkę” oraz działających na Lubelszczyźnie: Mariana Bernaciaka – „Orlika”, Hieronima Dekutowskiego – „Zaporę”, a także ostatniego z żołnierzy niezłomnych Józefa Franczaka – „Lalka”.

Z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r., na dzień 1 marca ustanowione zostało święto państwowe poświęcone żołnierzom niezłomnym – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

(0 głosów)