Napisane przez  RED
04
Lis
2013

Listy do redakcji

Przedstawiamy dwa listy od czytelniczek.

Zadbajmy wspólnie o wąwozy

W (majowym) numerze Gazety Nałęczowskiej ukazał się artykuł pani Izabelli Nowotny zatytułowany „Sołtysi do dzieła”. Postanowiłam odnieść się do tych słów.

W zeszłym roku, a dokładniej 18 listopada 2012 r., z inicjatywy pani Jadwigi Iwaniak i mojej – nowo wybranego sołtysa, zorganizowaliśmy wielkie sprzątanie przyległych do sołectwa wąwozów. Nasza akcja była spontaniczna, zachęciłyśmy jeszcze parę osób. Przez kilka godzin zapełniliśmy śmieciami 16 worków. Dzięki naszej pracy udało się choć trochę uporządkować najbardziej uczęszczany przez kuracjuszy i turystów teren w naszej okolicy. Chciałabym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym sprzątaniu.

Z przytoczonego przeze mnie przykładu wynika jasno i wyraźnie, że sprawa czystych wąwozów nie jest w naszym sołectwie tematem tabu, jednakże takie akcje sprzątania są inicjowane przez mieszkańców, natomiast sołtys i rada sołecka włączają się w nie, mobilizując jak najwięcej sąsiadów.

Dlatego też odpowiadając na pytanie „Kto zorganizuje sprzątanie?” mówię, a „Może pani Izabella Nowotny”, właścicielka położonej w wąwozach kawiarni „Jaśminowa”, ja ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc w organizacji takiego przedsięwzięcia.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, zwłaszcza to najbliższe nam, co oznacza, że jesteśmy zobligowani porządkować nasze najbliższe otoczenie – lasy, wąwozy, ścieżki. My ludzie dorośli powinniśmy pokazywać dzieciom i młodzieży, jak należy szanować i dbać o przyrodę, przez wspólne sprzątanie świata, happeningi ekologiczne i tym podobne akcje. Dzięki temu przekażemy następnym pokoleniom przesłanie, że las nigdy nie oczyści się sam, że czasem trzeba poświęcić swój wolny czas dla przyrody, że wyrzucając śmieci gdzie popadnie bezpowrotnie niszczymy nasze środowisko.

Mam nadzieję, że wreszcie przestaniemy narzekać i krytykować siebie, a zaczniemy działać razem na rzecz naszej małej społeczności, naszej małej ojczyzny oraz zaczniemy myśleć wspólnie o potrzebach mieszkańców, a nie tylko małej grupki wiecznie niezadowolonych.

Nasze Wąwozy Lessowe to jedyny w swoim rodzaju, bajkowy świat przyrody. Moim zdaniem, powinniśmy wspólnie z władzami miasta stworzyć strategię zagospodarowania tego terenu w taki sposób, aby przywrócić mu dawną świetność – miejsca spotkania człowieka z naturą, a nie naturą skąpaną w śmieciach.

Alicja Kudelska

PS

W imieniu stowarzyszenia Przeszłość – Przyszłości zapraszam do sprzątania wąwozów 4.10 br. o 13.

Nałęczów po latach ten sam, jednak o wiele piękniejszy

Ludzie już inni i wielu z nich nie poznaję po 12 latach nieobecności w Polsce. Wielu już odeszło na zawsze, nie powrócą do nas, najwyżej w snach. Wraca piękna postać artystki – śpiewaczki Ewy Tabaczewskiej (Mirandy), zakochanej w kulturze cygańskiej. Śpiewała piękne romanse cygańskie. Odszedł nagle Witek Kisielewski, który widział piękno w każdej suchej gałązce drzewa i rzeźbił ładne rzeczy. Zaprojektował drewniany krzyż. Po Jego śmierci projekt został zrealizowany. Krzyż wykonał p. Roman Waldemar Czerniec z pomocą sąsiadów. Został poświęcony.

Są wśród nas osoby, które spieszą z ofiarną pomocą dla potrzebujących jej. Są to często ludzie starsi, którzy nie zamykają swoich drzwi przed słabszymi, schorowanymi. Korzystam z okazji i składam serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi za postawienie pięknych ławeczek. Są one potrzebne ludziom szczególnie starszym i chorym na serce.

Jestem zachwycona Kapelą Nałęczowską. Szkoda, że nie mamy chóru, bo i występy takie umilałyby czas mieszkańcom i kuracjuszom. Jestem członkiem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nałęczowie. Chętnie przychodzę we wtorki i piątki do biura, bo tam można spotkać bardzo wiele osób, wypić herbatkę, kawę, porozmawiać, a nawet szczerze się pośmiać. Można uzyskać też cenne informacje, wziąć udział w dyskusjach, organizowanych wyjazdach do teatru, na wycieczki. Czas spędzony na tych spotkaniach nie jest czasem straconym.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników Gazety Nałęczowskiej.

Maria Halina Butowicz - mieszkanka Nałęczowa

(0 głosów)