Napisane przez  AA
18
Sie
2007

List do redakcji

Sprostowanie zamieszczone na str. 9 Gazety Nałęczowskiej nr 5/2007 dotyczące podpisu do zdjęcia ilustrującego artykuł "Klaskaniem mając obrzękłe prawice" w nr 4/2007 Gazety Nałęczowskiej poruszyło mnie i pobudziło do refleksji nad tym, że życie trzeba czynić prawdą.

2 marca br. w siedzibie NOK miało miejsce niezwyczajne wydarzenie, które zapisało kolejną, piękną kartę kroniki Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie. Tego dnia wręczony został Szkole certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001-2000.
Nie trzeba czytelników przekonywać o prawdzie, że tak wysokiego znaku jakości nie zdobywa się w kilka miesięcy czy też w czasie krótkiej akcji, ale jest to wynik długoletniego procesu, codziennej, systematycznej, mozolnej i twórczej pracy wszystkich pracowników szkoły i jej wychowanków. Przez kilka miesięcy nie można stworzyć nowej szkoły ani też dokonać rewolucji w najważniejszych obszarach jej działalności jakimi są: proces dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy.

Rok 2003 był okresem szczególnych przygotowań do jubileuszu 60-lecia szkoły, a w 2004 roku odbyło się mierzenie jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach przeprowadzone przez kuratorium oświaty w Lublinie.
Raport o jakości i wynikach pracy Szkoły nie zawierał żadnych zaleceń lecz wyeksponował wysoki stopień zaspakajania potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Wysoki poziom nauczania potwierdził również ranking "Newsweek Polska", w którym szkoła nasza zajęła 12 miejsce wśród 50-ciu sklasyfikowanych liceów lubelszczyzny, a 2-ie miejsce w powiecie puławskim.

W dniu 06 grudnia 2004 roku zorganizowane zostało w Centrum Kongresowym AR w Lublinie szkolenie dla dyrektorów szkół na temat: systemy zapewnienia jakości w szkołach i placówkach oświatowych. Uznałam za stosowne, aby zabrać ze sobą przedstawiciela nauczycieli. I tak w tym ważnym, pouczającym spotkaniu wzięłam udział ja jako dyrektor i pani Katarzyna Teper jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Szkolenie to dodało mi wiary i optymizmu, że idziemy w dobrym kierunku i warto zabiegać o certyfikat ISO.

Sytuacja życiowa zrodziła potrzebę mojej rezygnacji z piastowanej przez 17 lat funkcji dyrektora z dniem 01 września 2005 roku, ale pozostałam nauczycielem matematyki w naszej Szkole. W dalszej kolejności podjęłam decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę z dniem 28 lutego 2006 roku. Sprostowanie, o którym mowa na wstępie zawiera więc fałszywą informację jakobym od lutego 2005 nie pracowała już w swojej szkole. Znaczyłoby to, że przez kilka miesięcy szkoła funkcjonowała bez dyrektora, bowiem pani Katarzyna Teper objęła to stanowisko dopiero z dniem 01 września 2005 roku. Nieprawdziwe dane w owym sprostowaniu stawiają mnie zupełnie obok zdobywców certyfikatu. Uznaję, że jego treść próbuje dyskredytować moją wieloletnia pracę jako dyrektora oraz nauczyciela przez ostatnie pół roku przed odejściem na emeryturę.
A ja na szczęście mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku jako dyrektor i nauczyciel-wychowawca. Mam też satysfakcję, że przez długie lata rzeźbiliśmy kształt pracy szkoły w zgodnej, koleżeńskiej atmosferze zawsze stawiając na pierwszym miejscu dobro ucznia-wychowanka. Wielką wdzięczność i ukłon czynię w stronę nauczycieli-wychowawców tej wielkiej szkoły. Wielkość wasza to praca wasza. Nie mieliście umiaru w dawaniu czasu i serca młodym ludziom, przekazywaniu życiowych mądrości, byliście mistrzami w nauczaniu i jakże wierni sentencji Marii Dąbrowskiej:
"Tracić siebie dla drugich to jest właśnie
odnajdywać najprawdziwszego siebie"

Dziękuję Wam za dobroć i życzliwość i za to, że byliśmy zawsze razem na tej wspólnej drodze do sukcesu. Wyrażam wielką radość i wzruszenie z faktu, że szkoła szczyci się posiadaniem certyfikatu jakości. Gratuluję pani dyr. Katarzynie Teper "postawienia kropki nad i", która jest uwieńczeniem dotychczasowych 63 lat twórczego służenia wielu pokoleń nauczycieli wielu pokoleniom wychowanków.

Anna Antoń
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Czarna niedziela Komiks »