Jan Józef Celiński
Napisane przez  m Dział: Uzdrowisko
14
Gru
2017

Jan Józef Celiński


W roku 1817 aptekarz koronny Jan Józef Celiński dokonuje pierwszego, naukowego chemicznego rozbioru wód nałęczowskich, potwierdzając ich walory lecznicze:"... zatem Nałęczów dla tego: że w kraiu: że ma wody mineralne równie zagranicznym skutkować mogące: że bezwarunkowo całe lato używać iego wód można: że przykre powietrze wilgotne, mgły i.t.d. prawie zawsze w owym czasie, dla niskich gór go otaczających, nie jest mu właściwe: że tak położenia, ubarwienia wzgórz różnymi krzewy i odmianami położenia piękności i zwiększaiącemi, iest obdarzony: iako i dla tego, że leży w okolicach przez przyrodzenie albo sztukę, albo też przez obie razem w piękności zagranicznym zbliżonych i zapewniaiących wygody przebywaiącym w onymże, tem więcey niż w zagranicznych wodach korzyści dla kąpielników spodziewać się każe..."

(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Leczenie uzdrowiskowe