Napisane przez  m
14
Gru
2005

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz pierwszego kontaktu, specjalista lub lekarz ze szpitala.


Jak wyjechać do sanatorium?
 • Skierowanie wystawia lekarz.
 • Po ustaleniu stanu zdrowia pacjenta lekarz wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i wysyła je pocztą do wojewódzkiego oddziału Funduszu. Do skierowania muszą być dołączone aktualne wyniki badań (z ostatniego za) i opis zdjęcia rentgenowskiego (ważne dwa lata).

  Po otrzymaniu skierowania, Fundusz dokona jego rejestracji. Zasadność skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego będzie oceniał wyznaczony przez Fundusz lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Po sformułowaniu oceny zwróci on przekazaną dokumentację medyczną lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który to skierowanie wystawił. W przypadku potwierdzenia skierowania Fundusz określi rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznaczy odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Potwierdzone skierowanie Fundusz doręczy ubezpieczonemu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.
  Składając skierowanie na leczenie należy pamiętać, że trzeba być przygotowanym na wyjazd do uzdrowiska w wyznaczonym terminie, a w razie rezygnacji odesłać skierowanie do Kasy po to, by mogli z niego skorzystać inni oczekujący na leczenie. Odpowiedź odmowną pacjent może otrzymać w przypadku jeżeli nie ma wolnych miejsc w sanatoriach lub jeśli lekarz stwierdzi, że są przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego.

  Pacjent nie płaci za:
 • trzy rodzaje zabiegów związanych z leczeniem uzdrowiskowym ubezpieczonego.
  Pacjent płaci za:
 • dodatkowe zabiegi z których chce skorzystać
 • przejazd do sanatorium i z powrotem
 • częściowo za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium.
  Bezpłatny jest natomiast pobyt dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym (jest to bowiem kontynuacja leczenia szpitalnego lub klinicznego) oraz dzieci zarówno w szpitalu uzdrowiskowym, jak i w sanatorium pod nadzorem opiekuna.

  Leczenie ambulatoryjne
  W ramach lecznictwa uzdrowiskowego osoby ubezpieczone mogą korzystać z leczenia ambulatoryjnego.
  Oznacza to, że przebywając na wczasach możemy skorzystać z trzech bezpłatnych zabiegów dziennie oferowanych przez uzdrowisko. Trzeba jednak mieć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone przez NFZ. Pacjent jedzie wtedy do wybranej przez siebie miejscowości uzdrowiskowej, mieszka tam gdzie chce, a w dowolnym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, który ma podpisany kontrakt z NFZ, korzysta z trzech bezpłatnych zabiegów.
(0 głosów)