Prywatna Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie
Napisane przez  mw Dział: szkoły i przedszkola
25
Lis
2004

Prywatna Szkoła Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie

Szkoła zapoczątkowała swoją działalność we wrześniu 1997 roku jako Społeczna Szkoła Muzyczna I-go stopnia. W lutym 1998 roku została przemianowana w Prywatną Szkołę Muzyczną.

Placówka rozpoczęła działalność w specjalnościach:
 • fortepian prowadzony przez prof. Lilianę Batiriewą z Brześcia,
 • flet poprzeczny prowadzomy przez mgr Teresę Kmieć oraz
 • gitara klasyczna - prowadzona przez prof. Kazimierza Szczebla.

  Obecny skład grona pedagogicznego to: prof. K. Szczebel, mgr T. Kmieć, mgr K. Jankowska i mgr A. Twarożek oraz odbywająca praktykę mgr A. Marczewska.

  Siedziba szkoły mieści się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Placówka posiada swoje filie w Wąwolnicy i Garbowie.

  Obecnie szkoła liczy blisko 30 uczniów. Koncertują oni na rzecz lokalnego środowiska, okolicznych szkół oraz przebywających w Nałęczowie kuracjuszy. Rocznie wraz z zaprzjaźnionymi szkołami województwa lubelskiego dają około 10 - ciu koncertów. Odbywają się one w Pałacu Małachowskich oraz w Sanatoriach: dla Rolników, Gospodarki Komunalnej, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

  Szkoła ściśle współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. K. Lipińskigo w Lublinie, a także z Prywatną Szkołą Muzyczną im. W. Lutosławskigo w Niedrzwicy oraz VI Gimnazjum w Brześciu.
  Szkoła prowadzi 3 stałe cykle muzyczne: "Dzieci - Dzieciom" , "Dzieci Kuracjuszom", "Spotkania literacko muzyczne", w których promuje młodych nałęczowskich twórców.

  Szkoła ma już pierwszą dyplomantkę Agnieszkę Lękawę, która będzie kontynuować naukę w szkole muzycznej II stopnia
(0 głosów)