Dział: Władze

Inwestycje drogowe

Droga wojewódzka 826 to najważniejszy wjazd do Nałęczowa. Łączy Gminę z drogą krajową S17, a w najbliższym czasie z drogą ekspresową.

Jakość i estetyka tej drogi mają wielkie znaczenie dla wizerunku Nałęczowa, a także Województwa Lubelskiego.

Dział: Władze

Priorytet – oczyszczalnia

Modernizacja oczyszczalni ścieków to największe i wyjątkowo skomplikowane zadanie, jakie stoi przed Gminą Nałęczów.

Skomplikowane nie tylko ze względu na złożoność prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie podmokłym i na obiekcie, którego nie można wyłączyć z działania, nie tylko ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących procesów oczyszczania ścieków i ich monitorowania, ale głównie ze względu na finansowanie tej inwestycji.

Dział: Władze

Zaprzysiężenie radnych

Na I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Nałęczowie, zwołanej tydzień po wyborach samorządowych (30 XI 2010 r.), między pierwszą a drugą turą wyborów na burmistrza, ukonstytuowała się nowa Rada Miejska na lata 2010–2014.

Dział: Władze

Rada Miejska VI kadencji

Rada Miejska VI Kadencji na lata 2010–2014

Przewodniczący: Wojciech Chamerski (10 głosów)

Wiceprzewodniczący: Marta Głos (10), Jerzy Sołdek(8)