Dział: Inne

Uważaj, jesteś w ukrytej kamerze

SUPERMARKET CHRONIONY PRZEZ KAMERY 

Jeszcze niedawno prowadziliśmy działalność handlową w małych placówkach z tradycyjną obsługą. Problem kradzieży towarów ograniczał się zazwyczaj do drobnych rzeczy, typu lizak czy baton. Ktoś mógł sięgnąć po niego przy kasie w momencie odwrócenia uwagi sprzedawcy. Osobną sprawą była w tamtych czasach plaga włamań. Pod osłoną nocy złodzieje potrafili zniszczyć drzwi lub wyrwać kraty okienne na zapleczu, aby zagarnąć "łup" w postaci kilku butelek alkoholu. 

Dział: Władze

Chcesz obwodnicę, głosuj

Jeszcze tylko do 12 marca trwają konsultacje społeczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie wskazania przez mieszkańców Lubelszczyzny kluczowych dla nich inwestycji. Na liście rezerwowej znalazł się projekt budowy obwodnicy Nałęczowa.

Dział: Władze

Masz zabytek, poczytaj

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące możliwości i procedury pozyskiwania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Dział: Inne

KRPA obradowała

Jak co roku w styczniu członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA) w Nałęczowie zorganizowali spotkanie z dyrektorami szkół i innych jednostek organizacyjnych z terenu gminy, które ze względu na swą działalność statutową mogą korzystać ze wsparcia finansowego Komisji. W spotkaniu udział wzięły też władze miasta z głosem doradczym oraz celem poznania istoty działania Komisji, w tym kierunku współpracy z różnymi podmiotami. 

logo gazeta naleczowska

reklama