Dział: Ogólna

Dąb Wolności z Poniatówki

Wzgórze Poniatówka to częste miejsce spacerów mieszkańców Nałęczowa, jak i turystów. Niegdyś nie porastały go drzewa i było to doskonałe miejsce widokowe. Miejsce owiane jest legendą, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, dlaczego tak nazwano to wzgórze. Czy dlatego, że wieść niesie, że walczył tu w 1809 roku książę Józef Poniatowski i że przebywał tu król Stanisław August Poniatowski?

Dział: Inne

Kuracjusza strzępy dzienników...

Dedykuję nałęczowianom i gościom naszego uzdrowiska, którzy już byli, są, a może będą kiedyś kuracjuszami. Szczególnie zaś tym, którzy zażywali lub zażyją w przyszłości kuracji w zdrojowisku Iwonicz Zdrój.

Dział: Ogólna

W kręgu nałęczowskich ziemianek

W okresie od maja do października świętować będziemy w Nałęczowie jubileusz utworzenia Szkoły Ziemianek. Projekt ma na celu uświadomienie patriotycznych postaw obywatelskich ziemianek z Lubelskiego Stowarzyszenia Ziemianek oraz ukazanie ich działalności społecznooświatowej w Nałęczowie na początku XX wieku. Dzięki zachowanym fotografiom dokumentującym działalność szkoły, jak również dzięki relacjom byłych uczennic i ich rodzin można było odtworzyć życie szkolne oraz zidentyfikować zapoczątkowane przez szkołę tradycje.

logo gazeta naleczowska

reklama