Dział: Inne

Mamy ponad 35 hektarów azbestu

Znamy już wyniki ubiegłorocznej gminnej akcji inwentaryzacji azbestu. Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych zebrali dane, które opracował koordynator programu Jan Sygnowski - inspektor ds. ochrony środowiska. "Na terenie gminy zlokalizowano 1723 miejsc występowania płyt eternitowych na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przewiduje się, że w pierwszym roku prowadzenia programu udział w nim weźmie około 50 właścicieli nieruchomości" - czytamy w opracowanym "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nałęczów", uchwalonym na XIV sesji RM (04.04.2008).

Grosz na szczęście

Tytuł CENT FOR FUTURE dla Uzdrowiska Nałęczów

logo gazeta naleczowska

reklama