Dział: Inne

Kronika Strażacka

marzec/kwiecień 2007

Dział: Inne

Aleja Artystów - pojawia się i znika

   Nałęczowska "Aleja Artystów" - czyli rząd glinianych tabliczek, na których swoje dłonie odcisnęli znani twórcy: Tomasz Bachanek, Tadeusz Boruta, Adam Fagilo, Jan Kanty- Pawluśkiewicz, Ewa i Roman Fleszarowe, Andrzej Antoni Widelski, Tomasz Kawiak, Piotr Fąfrowicz, Mieczysław Olszewski, Leszek Sobocki - została uroczyście otwarta (28. IV.)

Dział: Władze

VI sesja rady miejskiej

27 kwietnia 2007
   Na kwietniowej sesji radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2006 rok. Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za miniony rok. Radni powołali też doraźną komisję do ustalenia zmian w regulaminie Rady i zmian w statucie. Wyrazili zgodę na sprzedaż gminnej działki w Drzewcach. Szczegóły wydatków i dochodów w gminnej kasie zreferował skarbnik Kazimierz Werner.

Dział: Władze

Charz A - tak! Strefa A - nie!

W związku z przygotowywaniem przez gminę operatu uzdrowiskowego grupa 25 mieszkańców Charza złożyła pismo w sprawie cofnięcia granic strefy uzdrowiskowej A, tj. wyłączenia z niej przedmieścia Charz.
   To w większości zaniedbane, dopiero rozwijające się tereny o charakterze rolniczym, których dalszy rozwój przez przyłączenie do strefy A został praktycznie zablokowany - mówi Gazecie Nałęczowskiej radny Bogdan Pecio.

logo gazeta naleczowska

reklama