Dział: Ogólna

Sybiracy w dziejach Nałęczowa (1)

   Sądzić należy, iż nie ma na Lubelszczyźnie miasta podobnej wielkości, które, jak Nałęczów, miałoby tak silne i tak specyficzne związki z tradycją roku 1863; z dziejami konspiracji narodowej 1861 - 1864, w mniejszym stopniu powstańczej walki, a głównie z dramatem zesłania i katorgi syberyjskiej.

Dział: Ogólna

Dar społeczników nałęczowskich

   W historii Nałęczowa świecą niezwykłym blaskiem nazwiska rodów, wywodzących się z terenu Litwy. Ma tu na myśli takie nazwiska jak: Chmielewscy, Radziwiłłowiczowie, Witkiewicze.

"Żeromiak" z systemem zarządzania jakością

   Wprawdzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie otrzymało certyfikat jakości ISO 9001 (12.12. 2006), to wielka gala jego wręczenia miała miejsce 2 marca 2007 w NOK.

Dział: Ogólna

A jak to ze lnem było, a jak w Piotrowicach izbę pamięci się stworzyło...

PASJONATKA
   - Ja byłam młoda i wszystko było piękniejsze - opowiada Genowefa Wójciak, wieloletnia prezeska Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach, pokazując nam czarno - białe zdjęcie w kronice leżącej na niewielkiej ławeczce, zresztą dawnym podarunku od miejscowej szkoły.