Dział: Władze

Wybieramy sołtysów

W marcu mieszkańcy osiedli I i II wybrali przewodniczących: Witolda Wierzejskiego (os.I) i Grzegorza Szkołę (os. II). Również w marcu zostali wybrani sołtysi Drzewiec- Kazimiera Wójtowicz i Piotrowic - Andrzej Ląkocy. Liderom lokalnych społeczności gratulujemy zaufania.

Dział: Władze

Trzy pytania do...

...radnego Radosława Samoń-Drzewickiego

- W marcowych (04.03.2007) wyborach uzupełniających do Rady Miasta wyborcy dali panu najwięcej głosów. Co chciałby powiedzieć swoim wyborcom jako ich radny?

Dział: Władze

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

W marcowych wyborach uzupełniających do Rady Miasta największą liczbę głosów uzyskał Radosław Samoń-Drzewicki. Do urn (04.03.2007) poszły zaledwie 334 osoby z okręgu nr1. (czyli 15 procent uprawnionych -poprzednio głosowało 55 procent). Nowy radny złożył ślubowanie podczas ostatniej sesji (29.03.2007).

Wstępniak...

Każdy dzień, miesiąc obfituje w tak skrajnie różne wydarzenia. Marzec kończył się łzami rozpaczy, bo zdarzyła się kolejna, nieprzewidziana ludzka tragedia. Absurdalnie następnego dnia - pierwszy kwietnia - prima aprilis. Drugi kwietnia 21.37.- zamyślenie - dwa lata temu cały świat płakał...