Dział: Inne

Polski Projekt 400 Miast

Nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, brak aktywności fizycznej są czynnikami ryzyka występowania chorób układu krążenia -zawałów serca, udarów mózgu, dlatego ważna jest profilaktyka i zapobieganie tym bardzo częstym chorobom. Dlatego po zapoznaniu się z propozycjami programu "Polski Projekt 400 Miast", radni podjęli uchwałę, na mocy której Gmina Nałęczów przystąpiła do projektu.

Fenomenalna studwulatka

"100 lat to za mało, 150 by się zdało!!! - śpiewali bliscy, znajomi i goście pani Karolinie Jośko z Nałęczowa, która (16.02.) obchodziła jubileusz 102-lecia urodzin. Były telewizyjne kamery, błysk fleszy, wywiady i łzy wzruszenia.

Stowarzyszamy się

   Przedstawicielki lokalnej prasy (od prawej): Wiesława Łuszczyńska-Dobrowolska, Sabina Seroczyńska-Kozuba i Bogumiła Wartacz z prezesem zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów Markiem Traczykiem, podczas noworocznego spotkania Stowarzyszenia Polskich Mediów (20 stycznia 2007) w Warszawie.

Dział: Władze

Parkiet do reklamacji

Urząd Miejski w Nałęczowie złożył u wykonawcy reklamację dotyczącą parkietu w nowej hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. W związku z licznymi odkształceniami parkietu (parkiet korytkuje się) ustalono, że zostanie wykonana całkowita wymiana parkietu.