Dział: Władze

Budujemy drogi

   Na trzech kolejnych sesjach Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (KRiRW) pracowała nad zagadnieniem budowy i remontów dróg na terenie naszej gminy.

Dział: Władze

Plany

IV sesja rady miejskiej

   Burmistrz Gminy Andrzej Ćwiek, wyjaśnił zgromadzonym na sali, że głównym powodem potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy na 13 lat, są wymogi niezbędne przy ubieganiu się o dotacje unijne.

Dział: Władze

"Likwidacja" szkół

IV sesja rady miejskiej

   Podczas styczniowej RM do rąk radnych trafił też projekt uchwały o likwidacji dwóch szkół: Zaocznego Liceum Ekonomicznego oraz Policealnego Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego należących do ZS nr 1.im. Z. Chmielewskiego.

Dział: Władze

Charz B - "NIE"

IV sesja rady miejskiej (30 stycznia 2007)

   Podczas czwartej sesji Rady Miejskiej, kiedy to już wydawało się, że i ta sesja będzie równie bezbarwna, nudna i pozbawiona emocji oraz kolorytu, jak wszystkie poprzednie, w których Państwa sprawozdawca chcąc nie chcąc uczestniczył; kiedy prawie zacząłem przysypiać, pojawił się temat Charza B