Międzynarodowa wystawa rysunku im. Andriollego już w Otwocku

Z Nałęczowa do Galerii Prezydenckiej

   W Muzeum Ziemi Otwockiej 9 grudnia 2006 r. zaprezentowano wystawę pokonkursową prac z "Konkursu na rysunek im. Andriollego". Na wernisażu Nałęczów reprezentowany był przez prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa Halinę Bukowską oraz przez komisarzy konkursu Adama Panka i Zbigniewa Strzyżyńskiego.

W Małej Galerii Liceum Plastycznego

12. grudnia 2006 r. w Małej Galerii Liceum Plastycznego w Nałęczowie została otwarta wystawa malarstwa Barbary Nieścior. Autorka ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w 1995 r. Obecnie jest asystentką w tej uczelni w pracowni Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach międzynarodowych i ogólnopolskich. Wystawy indywidualne miała w Łomży, Puławach i Gdańsku. Uzyskała cztery nagrody i wyróżnienia w konkursach międzynarodowych.

Dział: Szkoły

Stypendia - wielka kumulacja

W tym roku ze stypendiów fundowanych z pieniędzy unijnych Europejski Fundusz Społeczny - 68,05% oraz państwowych Budżet Państwa - 31,95% na wyrównywanie szans edukacyjnych korzysta 86 uczniów Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego, jedynej szkoły średniej prowadzonej przez Gminę Nałęczów. Na stypendia Urząd Marszałkowski przyznał gminie w tym roku ponad 56 740,88 złotych. Stypendia wypłacane są przez cały rok szkolny 2006/2007 , co miesiąc. To teoria w praktyce wygląda nieco inaczej.

Dział: Władze

Co ulica, to tablica

   Odkąd pojawiły się w Nałęczowie nowe tablice oznaczające nazwy ulic, turystom jest łatwiej dotrzeć do celu, a mieszkańcy nie muszą trudzić się, by objaśniać im drogę. Inwestycja ta kosztowała Urząd Miejski prawie 30 tys. złotych.