Dział: Ogólna

Historia szkoły podstawowej w Sadurkach (4)

NOWE WŁADZE
   Kolejny rok szkolny 91/92 zainaugurowała p. Krystyna Sygnowska, nowa dyrektor szkoły. W 1995 roku skończyły się kłopoty z zakupami węgla na zimę, gdyż starą wysłużoną kotłownię węglową zastąpiła nowoczesna kotłownia gazowa.

Promocja Nałęczowa

Przeglądając ostatni numer GN oraz wczytując się w ulotki informacyjne poszczególnych kandydatów na włodarza naszego miasteczka zastanowiła mnie kwestia promocji Nałęczowa. Mówi się o niej dość dużo, odkąd w zasadzie pojawiła się gospodarka wolnorynkowa, bo wcześniej to takowe hasło i działanie nie miało racji bytu. Z jednej strony słyszy się deklaracje, co w zakresie promocji będzie zaplanowane, a z drugiej wiele o tym, co zostało zrobione.

PSL, czyli Promujemy Swoich Ludzi (oprócz Żaby)

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania popierąjacych kandydaturę W.Wójcika liderów PSL w Piotrowicach, 19 listopada 2006.

Pierwsza w dziejach Nałęczowa debata wyborcza

Trzy godziny demokracji.
Warto zapamiętać tę datę- 19 listopada 2006 roku. Bowiem właśnie tego dnia w wypełnionej po brzegi sali nałęczowskiego kina "Cisy" zobaczyliśmy, co tak naprawdę kryje się pod słowem demokracja. Byliśmy bowiem świadkami pierwszej w dziejach Nałęczowa debaty wyborczej.