Wstępniaki 2, czyli między nami, naczelnymi...

Witam Czytelników i żegnam. To znaczy żegnam tylko "częściowo", jako że od tego numeru nie jestem już redaktorem naczelnym, ale w redakcji pozostaję, jako redaktor techniczny.

Dział: Inne

"Nałęczówki"

Dni targowiska przy ul. Poniatowskiego, szpecącego Nałęczów, są policzone. Koniec z kałużami, błotem, prowizorką i bylejakością. W przyszłym roku targowisko przejdzie metamorfozę i zacznie cieszyć oko.