Dział: Inne

Prokurator w przedszkolu

   W Przedszkolu im. A. Żeromskiego na wniosek prokuratury w Lublinie, gminna komisja rewizyjna przeprowadzała kontrolę pod zarzutem nieprawidłowości w pobieraniu opłat i ich niezgodnym z prawem dokumentowaniu. Skargę do prokuratury złożył rodzic dziecka nie przyjętego do przedszkola. Postępowanie w tej sprawie jeszcze trwa.

Dział: Inne

List do redakcji

12 listopada 2006r to dzień bardzo ważny w życiu społeczeństwa miasta i gminy Nałęczów, dzień, w którym wybierzemy nowe władze samorządowe naszego miasta i gminy.

Dział: Inne

Kronika kryminalna wrzesień 2006r

Postępowanie we wszystkich niżej wymienionych sprawach prowadzi Posterunek Policji w Nałęczowie, ul Kościuszki 5, tel. 081 501 44 97.

Dział: Inne

Z ostatniej chwili...

Wniosek UMiG Nałęczów o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu "Termy nałęczowskie" został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Gospodarki. Na planowany park wodny, gmina dostanie 40 milionów złotych, w tym 38 mln z funduszy strukturalnych przewidzianych na lata 2007-2013.