Dział: Władze

Z Puław: Nowy budżet powiatu

W środę 24.03.2004 na sesji Rady Powiatu Puławskiego przyjęto uchwałę budżetowa na 2004 rok. Projekt uchwały przewidywał dochody powiatu puławskiego na kwotę 48.843.566 zł, (wskaźnik wzrostu względem 2003r 100,63%) wydatki natomiast na kwotę 48.343.566 zł. (wskaźnik wzrostu względem 2003r 96,73%). Nadwyżka budżetu w kwocie 500 tys. zł zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów, głównie kredytu na zakup tomografu komputerowego dla szpitala specjalistycznego w Puławach oraz kredytu oświatowego. Zostaje też ustalona rezerwa celowa w łącznej kwocie 336.344 zł na zadania oświaty i wychowania. Uchwała budżetowa przewiduje również wydzielenie z funduszu płac poszczególnych placówek oświatowo - wychowawczych środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny.
Dział: Władze

Budżet gminy uchwalony!

Najważniejszą decyzją podjętą przez Radę Miejską podczas ostatniej sesji, 5. marca, było uchwalenie budżetu.
Dział: Inne

Najkrótsza droga - najdłuższy serial

Być może jesteśmy świadkami epokowego wydarzenia, a obecny rok zapisze się złotymi zgłoskami w historii współpracy samorządów w dziedzinie drogownictwa.
Dział: Szkoły

Zapraszamy do "Plastyka"

Ruszają konsultacje w liceum plastycznym. Kandydaci do szkoły mogą się zgłaszać w soboty na bezpłatne konsultacje w zakresie rysunku i malarstwa. Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 50 14 554.