Dział: Władze

Zmiana koalicji

Pierwsza sesja Rady Powiatu Puławskiego II kadencji została zwołana w dniu 19. 11. 2002r. W sali pompejańskiej Starostwa Puławskiego zasiadło 25 radnych. W składzie rady znaleźli się przedstawiciele 6 komitetów wyborczych; SLD-8 radnych, Wspólnoty Samorządowej-6 radnych, PSL-5 radnych, PSPP-4 radnych.
Dział: Władze

Wybory samorządowe

Te wybory samorządowe były wyjątkowe i niepowtarzalne. Przede wszystkim dlatego, że zmieniły się zasady wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Sami mieszkańcy decydowali kto będzie sprawował władzę wykonawczą w ich gminie. Stąd też komitety wyborcze, które w gminie Nałęczów "wystawiły" kandydatów na urząd burmistrza musiały - w porównaniu z poprzednimi wyborami - zmienić strategię kampanii wyborczej. Lider listy - kandydat na burmistrza był wizerunkiem całego komitetu a kandydaci na radnych z tej samej listy mieli pracować w swoim sołectwie na lidera.
Dział: Ludzie

50 -lecie twórczości Stanisława Strzyżyńskiego

Dobiegający do końca 2002 rok dla Stanisława Strzyżyńskiego jest rokiem jubileuszowym. Mija 50 lat jego, jakże bogatej, twórczości rzeźbiarskiej, a także prawie 50 lat jego pobytu w Nałęczowie. Przy okazji warto wspomnieć, że w ubiegłym roku obchodził, wraz ze swoją żoną Ewą, Złote Gody szczęśliwego pożycia małżeńskiego, w przyszłym natomiast będzie świętował 80. rocznicę swoich urodzin.
Dział: Władze

Z Rady Miejskiej

We wtorek 19 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nałęczowie. Jak można było się spodziewać, radni stawili się w komplecie, podobnie zresztą jak publiczność - sala obrad została wypełniona po brzegi (patrz zdjęcie) a z całego piętra wypożyczono krzesła "na dostawkę".