Każdy uczeń może wiedzieć, co pan burmistrz chciał powiedzieć

Przykre jest stwierdzenie, że nasi zacni obywatele nie znają swoich praw. A do takiego wniosku można dojść, obserwując posiedzenia Rady Miasta, jej komisji itd. Można też zauważyć stosunkowo małe zainteresowanie lokalnymi problemami. (Z czego to wynika, to już inna sprawa...)
Dział: Inne

Ludność Nałęczowa

Jaka jest liczba mieszkańców Nałęczowa?
Dział: Inne

Poeci są wśród nas...

"Gwiezdny pył... (dmuchawce)" - Bohdan Saba
Dział: Inne

Nowe wydawnictwa nałęczowskie

Kolejny, 16-ty już numer Głosu Nałęczowa ukazał się na rozpoczęcie Nałęczowskiej Wiosny Kulturalnej w dniu II Majówki z Panem Prusem.