Weekendowa policja

Nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa w Nałęczowie.

Festyn Banku Spółdzielczego

Pierwsza niedziela lipca jest, od ośmiu lat, jednym z najgorętszych dni w Nałęczowie.

Znów mamy Dom Kultury

 27 maja nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Domu Kultury w Nałęczowie. Na placu zorganizowano
Dział: niezłomni

Pacyfikacja Wąwolnicy przez UB

2 maja 2001 minęła 55-ta rocznica spalenia Wąwolnicy.
     Pierwszym (wg. Waldemara, W. Bednarskiego - historyka zajmującego się Lubelszczyzną), który opisał pacyfikację Wąwolnicy był Stanisław Wójcik, bliski współpracownik Mikołajczyka. Drugiego lub trzeciego dnia po spaleniu rozmawiał z mieszkańcami Wąwolnicy i sporządził odpowiednie protokoły. Opis pacyfikacji Wąwolnicy znajduje się w załączniku nr 6 do protokołu z 10-tego posiedzenia Komisji administracji i Bezpieczeństwa KRN z dnia 24.05.1946r. Załącznik napisany został odręcznie.