Wybory samorządowe 2018 - kalendarz wyborczy
Dział: Władze

Wybory samorządowe 2018 - kalendarz wyborczy

SIERPIEŃ

Do 27 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Do 27 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.