Rodzina 500+
Napisane przez  MOPS Dział: Inne
11
Mar
2016

Rodzina 500+

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Szanowni Państwo informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7,  pok. 204 od dnia 1 kwietnia 2016r. Wszystkie niezbędne druki (wniosek i oświadczenia) udostępnione będą w siedzibie MOPS w Nałęczowie oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka pod adresem www.mops-naleczow.pl  w zakładce: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”  lub  Formularze do pobrania.Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 81 501-44-81 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, pok. 204 (siedziba Ośrodka znajduje się w budynku SP ZOZ w Nałęczowie, II piętro).
Od dnia 1 marca 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została infolinia dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 pod numerem 81 742-42-40.

Informacje na temat programu można również uzyskać na stronie internetowej:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
W załączeniu przekazujemy również Państwu wzór wniosku oraz Informator „Rodzina 500+ krok po kroku” przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
(0 głosów)