Napisał 
29
Gru
2017

Wojciechów - turystyka

Gotycko - renesansowa Wieża Ariańska z początku XVI wieku

Wieża w Wojciechowie została wzniesiona w latach 1520-1530 przez Pileckich, ówczesnych właścicieli Wojciechowa.
Był to nowoczesny jak na owe czasy, czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, z obszerną zewnętrzną klatką schodową, dużymi, zdobionymi otworami okiennymi i trzonem kominowym. Spiętrzone wysokie mury zapewniały właścicielowi bezpieczeństwo i podkreślały jego prestiż społeczny. Po Pileckich rezydowały tu rody Spinków i Orzechowskich. W latach 1550-1598 mieścił się tu zbór kalwiński. Od tego czasu Wieża zyskała miano Ariańskiej. Pełniła funkcję mieszkalną do końca XVI wieku, a później - magazynową. Zaniedbaną i zniszczoną przekazano w 1910 roku Towarzystwu Opieki Nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie, które już w 1911 roku przystąpiło do jej odbudowy. Pracami remontowymi kierował Jan Koszczyc- Witkiewicz. W latach 1972-1974 odrestaurowano budynek i przekazano na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.
Obiekt otwarty dla zwiedzających: od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00 - 17.00, niedziela (maj - wrzesień) 10.00 - 16.00.

Późnobarokowy kościół drewniany z 1725 roku

Kościół parafialny w Wojciechowie został wybudowany w 1725 roku. Jego fundatorem był Konstanty Teodor Orzechowski - ówczesny właściciel wsi (główny przywódca i obrońca kalwinizmu, pod wpływem Ojców Jezuitów przeszedł na łono Kościoła Katolickiego). W 1802 roku ówczesna właścicielka Wojciechowa Pani Morska otoczyła go murowanym parkanem.
Kościół posiada ołtarz główny barokowy a ołtarze boczne rokokowe. W ołtarzach znajdują się bezcenne kurdybany - skóry o bogatym ornamencie tłoczonym, malowane i złocone. Wnętrze pokryte jest polichromią wykonaną przez T. Gładysza w 1948 r. o tematyce biblijnej i dotyczącej historii Polski. Przy kościele znajduje się dzwonnica drewniana z XVIII wieku. Kościół można zwiedzać po uzgodnieniu z księdzem proboszczem - tel. (81) 517-73-14.

Muzeum Kowalstwa

Jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa zostało założone w 1993 roku przez Wiesława Czernieca.
Muzeum mieści się w najwyższej kondygnacji Wieży Ariańskiej. Obecnie znajduje się tu ok. 800 eksponatów sztuki kowalskiej.
Zbiory eksponowane są w trzech częściach:
I. Wystrój starej kuźni z miechem kowalskim, paleniskiem, kowadłem i wieloma narzędziami.
II. Przedmioty wykonywane przez kowali na potrzeby rolnictwa.
III. Wystawa współczesnych wyrobów artystycznych wykonywanych tradycyjnymi technikami kowalskimi.

W muzeum można również obejrzeć prace powstałe podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali i Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich.
Czynne: od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.00 - 17.00, niedziela (maj - wrzesień) 10.00 - 16.00.
Ceny biletów: normalny 2,50 zł, ulgowy 2,00zł (uczniowie, studenci, emeryci).

Kuźnia wybudowana w 1920 roku

Roman Czerniec - kowal z Wojciechowa jest właścicielem kuźni działającej od 1920 r., założonej przez jego dziadka Michała Ostrowskiego. Na jego asortyment składają się głównie wyroby kowalstwa artystycznego.
(0 głosów)