Napisane przez  mw
24
Lis
2010

Gimnazjum w Piotrowicach

Co oferujemy?

baza szkoły
świetlica
sala gimnastyczna
biblioteka z czytelnią
sala komputerowa stołówka


organizacja zajęć
system dzienny, jednozmianowy liczebność uczniów w klasach - 18-20
przedmioty ćwiczeniowe - podział na grupy
nauka dwóch języków obcych j. angielski, j.niemiecki
zwiększony wymiar godzinowy w-f - 4-5 godz. tyg.
zajęcia pozalekcyjne - uczestniczy w nich ponad 80% uczniów
zajęcia sks - specjalizacja w poszczególnych dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, badminton

koła zainteresowań:
informatyczne-internet
plastyczne
muzyczne
koło turystyczne
redakcja biuletynu szkolnego
praca w radiowęźle szkolnym


  • zajęcia wyrównujące i uzupełniające wiedzę
  • stałe imprezy, wyjazdy organizowane przez szkołę "gimnazjada" turniej wiedzy, umiejętności i sprawności festyn ekologiczny "żyj zdrowo"
  • turnieje siatkarskiej ligi dziewcząt i chłopców
  • biwak integracyjny nad jeziorem dla klas pierwszych wycieczki programowe do instytucji państwowych i publicznych np. sejm, senat
  • kursy: udzielania pierwszej pomocy, na kartę motorowerową, sędziów młodzieżowych itp.
  • wyjazdy na imprezy organizowane przez inne szkoły i instytucje przedstawiciele w uczniowskim sejmiku województwa lubelskiego
  • gimnazjum przystąpiło do europejskiego programu "socrates"


kontakt:
24-150 Piotrowice,
tel. (081) 503 71 84
(0 głosów)