Napisał 
28
Gru
2017

Tablica chronologiczna

W tablicy umieszczono pierwodruki utworów literackich oraz ich pierwsze wydania książkowe; te ostatnie wyróżniono wersalikami. Ponadto wprowadzono ogłaszane w czasopismach kroniki, prace publicystyczne, filozoficzne, krytyczne oraz wypowiedzi okolicznościowe. Podano również teksty pozostawione w rękopisach.


Rok Literatura piękna Kroniki Publicystyka, Kartki z podróży, krytyka, filozofia, wypowiedzi okolicznościowe
1564- 1865
 • Do Pegaza, "Kurier Niedzielny" 10 I 1864
 • Encyklopedyści, rkps zaginiony
 • Krakowiaki, ody, rkps zaginiony
 • Bryś, rkps zaginiony
 
 • [Korespondencja z Siedlec do redakcji "Kuriera Niedzielnego"], "Kurier Niedzielny" 10 I 1864
1866
 • Żywot Jana w Oleju, "Kurier Świąteczny" 28 X
 • Pamiętniki śp. Jana w Oleju, "Kurier Świąteczny" 4, 11 XI
   
1867
 • Z komedii życia, rkps zaginiony
   
1868
 • Drugi obraz szczęścia - 1868 - Liście i orzeł, rkps
   
1870
 • Trzeci obraz szczęścia - Pieśń, która się nie kończy, rkps
   
1871    
 • [Recenzja:] (W. Bełza: Kasper Karliński), rkps zaginiony
 • Logika dla dzieci w rozmowach, rkps zaginiony
 • [Przekład i streszczenie] (J. S. Mill: Logika), rkps
 • Najnowsze badania w dziedzinie fizyki [?], "Przegląd Tygodniowy" 30 IV, 7, 21 V.
1872
 • Listy ze starego obozu, "Opiekun Domowy" 16, 23, 30 X, 6, 13 XI
 
 • [List do redakcji "Przeglądu Tygodniowego" w obronie Ochorowicza], "Przegląd Tygodniowy" 4 II
 • O elektryczności, "Niwa" 1 IV-15 VI
 • Sprawy dziecinne, "Opiekun Domowy" 8 V, 5 VI, 5 VII
 • [Recenzja:] (O. M. Mitchell: Ciała niebieskie albo światy planetarne i gwiazdowe), "Opiekun Domowy" 22 V
 • Nasze grzechy, "Opiekun Domowy" 29 V
 • [Przekład:] (W. Bagehot: Physics and politics) [fragment pt.:] Walka i postęp w życiu ludów, rkps
 • [Recenzja:] (Arytmetyka i algebra dla klas wyższych gimnazjalnych i realnych), "Opiekun Domowy" 7 VIII
 • W sprawie oświaty, "Opiekun Domowy" 14 VIII
1873
 • Agapit do Agaty, "Mucha" 14 I
 • Dla nudzących się w podróży, "Mucha" 24 I
 • Czy spirytualista, czy pozytywista? (Idealista czy pozytywista), "Mucha" 28 I
 • Po nocy wszystkie koty szare, "Mucha" 28 I
 • I tacy bywają, "Mucha" 4 II
 • Szkolni koledzy, "Mucha" 7 II
 • Telegram na prowincję, "Mucha" 7 II
 • Capriccio, "Mucha" 11 II
 • Z roczników chińskich, "Mucha" 11 II
 • Do panów rzemięślników warsiawskich, "Mucha" 14 II
 • O rozkoszy życia wiejskiego, "Mucha" 14 II
 • Mój sąsiad (Szkice społeczne, I), "Mucha" 21 II
 • Listy ze starego obozu, II. O badaniu życia codziennego, "Opiekun Domowy" 28 II - 28 III
 • Wesoły gość, "Mucha" 28 II
 • Zaściankowi politycy (Szkice społeczne, II), "Mucha" 4 III
 • Ognisko rodzinne (Szkice społeczne, III), "Mucha" 7 III
 • Z życia poety (Szkice społeczne, IV), "Mucha" 11 III
 • Literaci (Szkice społeczne, V), "Mucha" 18 III
 • U Pani Piotrowej, "Mucha" 21 III
 • Na Smolikowszczyźnie, "Mucha" 25 III
 • Przed Kopernikiem (Szkice społeczne, VI), "Mucha" 28 III
 • Filantropowie (Szkice społeczne, VII), "Mucha" 4 IV
 • Przyszłość prelegentów (Szkice społeczne, VIII), "Mucha" 8 IV
 • O utrapieniach życiowych lamentacji czworo, "Mucha" 15 IV
 • Na Ujazdowie (Szkice społeczne, IX), "Mucha" 25 IV
 • Na prowincji (Szkice społeczne, X), "Mucha" 2 V
 • Na śmierć Filtusia czworo trenów, "Mucha" 9 V
 • Na dworcu kolei (Szkice społeczne, XI), "Mucha" 9 V
 • W Saskim Ogrodzie (Szkice społeczne, XII), "Mucha" 13 V
 • Progresyści (Szkice społeczne, XIII), "Mucha" 16 V
 • Reklamy (Szkice społeczne, XIV), "Mucha" 20 V
 • Świat i poeta (Szkice społeczne, XV), "Mucha" 30 V
 • Na majówce (Szkice społeczne, XVI), "Mucha" 10 VI
 • Podróżni (Szkice społeczne, XVII), "Mucha" 17 VI
 • Doradcy (Szkice społeczne, XVIII), "Mucha" 20 VI
 • Na ulicy, "Mucha" 20 VI
 • Przyszłość literatury, cz.I-II (Szkice społeczne, XIX), "Mucha" 24 VI, 27 VI
 • Przypowieść o gospodarzu Ignacu, gospodyni Ignacowej i o Wojtku parobku. "Mucha" 1 VII
 • Z notatek hreczkosieja, "Mucha" 1 VII
 • Wakacje, "Mucha" 4 VII
 • W redakcji dziennika politycznego [Przyszłość literatury, cz. III] (Szkice społeczne, XX), "Mucha" 8 VII
 • Z roczników chińskich, "Mucha" 15 VII
 • Filozof i prostak, "Mucha" 22 VII
 • Poezja przyszłości, "Mucha" [?]
 • W ogródku, "Mucha" [?]
 • Dokumenta odnoszące się do spraw krajowych i zagranicznych [?], "Mucha" 17 I - 22 VII
 • Nasi robotnicy, "Opiekun Domowy" 12, 19 II
 • O budowie wszechświata, rkps
 • (A. Laugel: Les problemes de la nature.) [Przekład pt.:] ZAGADKI ŻYCIA, Warszawa, Biblioteka
 • Filozofii Powszechnej, z.4-6, około 1 III, 15 IV, 1 V
 • O odkryciach i wynalazkach, "Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza" 5-19 IV
 • Pracownie naukowe prywatne, "Opiekun Domowy" 23 IV
 • O ODKRYCIACH I WYNALAZKACH, Warszawa, Wyd. redakcja "Gazety Przemysłowo - Rzemieślniczej", około 10 V
 • O potrzebie gimnastyki, "Opiekun Domowy" 14 V
 • [Recenzja:] (B.Reichman: Teoria Darwina i hipotezy Haeckla w treściwym zarysie), "Opiekun Domowy" 14 V
 • W sprawie opuszczonych, "Opiekun Domowy" 25 VI
1874
 • Bal maskowy, "Kolce" 31 I
 • Kłopoty babuni, "Kolce" 21 III - 5 IX
 • Pod szychtami (Szkice warszawskie, I), "Kurier Warszawski" 24 VII
 • Ogród Saski (Szkice warszawskie, II), "Kurier Warszawski" 4-5 VIII
 • Konkurs żniwiarek (Szkice warszawskie, III), "Kurier Warszawski" 10-11 VIII
 • Na Saskiej Kępie (Szkice warszawskie, IV), "Kurier Warszawski" 21-24 VIII
 • KŁOPOTY BABUNI, Warszawa. Nakł. Al. Pajewskiego
 • Trzeba być grzecznym, "Kolce" 12 IX
 • TO I OWO, Warszawa. Nakł. S. Czarnowskiego, M. Godlewskiego i Spółki
 • Co to jest blaga, "Kolce" 19 IX
 • Wystawa - Już przyjechali (Szkice warszawskie, V), "Kurier Warszawski" 23-25 IX
 • Po co przyjechali (Szkice warszawskie, VI), "Kurier Warszawski" 5-7 X
 • Wigilia (Szkice warszawskie, VII), "Kurier Warszawski" 29-31 XII, 2 I 1875
 • Na czasie, "Kolce" 14 II - 5 IX
 • Z ustronia, "Niwa" 1 IV - 1 VI
 • Sprawy bieżące, "Niwa" 1 VII- 15 X, 15 XI - 15 XII
 • Bez tytułu, "Gazeta Polska" 18 V - 29 V
 • Kartki z Lubelskiego, "Kurier Warszawski" 12 XI, 13 XI, 19 XI, 20 XI, 15 XII, 16 XII, 18 XII
 • [Streszczenie:] (J. Jeleński: Najpilniejsze ekonomiczne potrzeby kraju), "Kurier Warszawski" 17 XII
1875
 • Lokator poddasza, "Niwa" 1 I
 • Kłopoty redaktora, "Kolce" 9 I
 • Doktór filozofii na prowincji, "Kolce" 6 II, 13 II, niedokończone
 • Sen Jakuba, "Kurier Warszawski" 10-11 III
 • Memento, "Kolce" 12 VI - 3 VII
 • Pałac i rudera, "Gazeta Polska" 2 IX - 2 X
 • PAŁAC I RUDERA, Warszawa, wyd. Gebethner i Wolff
 • Nieszczęśliwi, "Kalendarz i humorystyczny "Muchy" na rok 1878"
 • Powiastki cmentarne, "Kurier Warszawski" 28-31 XII
 • Sprawy bieżące, "Niwa" 1 I, 15 II - 15 VI, 1 XI - 15 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 23 i 24 III - 31 III i 1 IV, 19 IV - 26 IV, 11 V - 9 VI, 22 i 23 VI - 30 i 31 VII, 29 i 30 X - 23 i 24 XII
 • O machinach prostych, rkps zaginiony
 • Jak należy rozwijać umysł dziecka, "Opiekun Domowy" 28 I - 18 III, niedokończony
 • [Sprawozdania z odczytów:] (A. Kraushar: O zbytku, P. Chmielowski: Co i jak czytać należy), "Kurier Warszawski" 5 II
 • (Filipowicz: O fotografii w stosunku do sztuk pięknych), "Kurier Warszawski" 19 II
 • (A. Suligowski: O cenach i drożyźnie), "Kurier Warszawski" 24 II
 • (J. Ochorowicz: O płucach i oddychaniu), "Kurier Warszawski" 1 III
 • (J. Sporny: O wodzie i wilgoci), "Kurier Warszawski" 8 III
 • [W sprawie "towarzystwa stręczącego pracę"], "Gazeta Polska" 6 IV
 • Kartki z podróży [do Siedlec i Lublina], "Kurier Warszawski" 5 X - 7 X, 9 X, 12 X, 15 X - 16 X
 • [Recenzja:] (M. J. Zaleska: Obraz świata roślinnego), "Kurier Warszawski" 23 X
 • [Recenzja:] (J. Jeleński: Kalisz i jego okolice), "Kurier Warszawski" 15 XII
1876
 • Sukienka balowa, "Kurier Warszawski" 24 II - 26 II
 • Przygody Edzia, "Kolce" 8 IV
 • Przeklęte szczęście, "Kurier Warszawski" 10 V - 24 V
 • Miesiąc nektarowy, "Kurier Warszawski" 26 IX - 5 X
 • Co się z wielkiej idei zrobiło w małym miasteczku, "Kalendarz humorystyczny "Kolców" na rok 1877"
 • Bywa i tak na świecie, "Kalendarz humorystyczny "Muchy" na rok 1877"
 • Sieroca dola, "Kurier Warszawski" 20 XII - 12 I 1877
 • Sprawy bieżące, "Niwa", 1 I - 1 III
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 4 i 5 I, 28 i 27 I - 18 i 19 II, 4 III - 30 i 31 III, 22 i 24 IV - 3 i 4 V, 9 VI - 7 i 8 VII, 21 i 22 VII, 9 i 10 VIII, 25 i 26 VIII, 10 XI, 24 i 28 XI - 16 XII
 • Kronika miesięczna, "Ateneum", IV - VIII, X - XII
 • [O Muzeum Przemysłowym i Rolniczym], "Kurier Warszawski" 2 VI
 • [Sprawozdanie z próby machiny wynalazku Parzelskiego], "Kurier Warszawski" 9 X
 • Przegląd życia społecznego, Jana Jaworskiego "Kalendarz ilustrowany na r. 1877"
1877
 • Wieś i miasto, "Biesiada Literacka" 5 I - 26 I
 • Bądźmy ostrożni!, "Nowiny Niedzielne" 14 I
 • Dusze w niewoli, "Kurier Warszawski" 31 I - 27 III
 • Miłość ubogiego młodzieńca, "Nowiny Niedzielne" 4 II - 11 II
 • W walce z życiem, "Kurier Warszawski" 24 IV - 1 V
 • Z Bielan, "Kurier Warszawski" 22 V
 • Na gwiazdkę, "Kurier Warszawski" 21 XII - 24 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 18 i 20 I - 14 VII
 • Kronika miesięczna, "Ateneum" I - III, V - IX, XI - XII
 • Rozmyślania wielkopostne, "Nowiny Niedzielne" 25 II
 • W sprawie przemysłu, "Nowiny Niedzielne", 10 VI
 • [Sprawozdanie z odczytu:] (J. Sporny: O budowie tuneli), "Echo" 16 III
 • Szkoła Techniczna Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, "Kurier Warszawski" 2 VII
 • Zawiercie, "Kurier Warszawski" 18 VII
 • Kartki z podróży [w Płockie], "Kurier Warszawski" 7 VIII, 12 VIII - 13 VIII, 17 VIII - 18 VIII, 26 VIII - 27 VIII
 • Wystawa rolnicza i przemysłowa we Lwowie r. 1877, "Ateneum" 1 X, 1 XI
 • Kartki z podróży [do Krakowa], "Kurier Warszawski" 27 X - 13 XI, 16 XI, 20 XI - 23 XI
1878
 • Nowe prądy, "Kolce" 27 VII - 7 IX
 • Wielki los, "Kurier Codzienny" 23 X - 9 XI
 • Szkatułka babki, "Kurier Warszawski" 24 X - 4 XI
 • Poznać siebie trudno, "Kalendarz humorystyczny "Muchy" na rok 1879"
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 12 I, 11 i 12 II, 20 i 21 II, 15 i 16 III, 15 i 17 IV - 23 VII, 23 XI, 7 i 9 XII
 • Kronika miesięczna, "Ateneum" I - III
 • Felieton warszawski, "Nowiny" 17 II, 10 III, 17 III, 25 III
 • [Polemika z czasopismem "Zapadnaja Poczta" o przedruk Kartek z podróży w Płockie], "Kurier Warszawski" 16 I, "Zapadnaja Poczta" 25 I
 • Kartki z podróży [do Wieliczki], "Kurier Warszawski" 13 II - 15 II
 • Kartki z podróży [do Puław], "Kurier Warszawski" 13 VIII - 14 VIII, 17 VIII - 19 VIII, 7 X - 10 X, 12 X - 21 X
 • Postępowcy i zachowawcy (cz. 1-2), "Kurier Warszawski" 19 XII - 20 XII
1879
 • Straszna noc, "Kurier Warszawski" 27 II - 6 III
 • Przygoda Stasia, "Kłosy" 23 X - 4 XII
 • Norcio i Plunio, "Kalendarz humorystyczny "Muchy" na rok 1880"
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 22 I - 19 II, 12 III - 4 VI, 21 VI - 19 VII, 1 XI, 15 i 16 XI, 3 i 4 X, 25 X, 8 XI - 15 XI, 29 XI - 29 XII
 • W miejsce kroniki, "Gazeta Rolnicza" 3 IV, 9 V
 • Postępowcy i zachowawcy (cz. 3:) Owi - trzeci, "Kurier Warszawski" 16 I - 20 I
 • [Recenzja:] (S. Kramsztyk: Wykład arytmetyki handlowej), "Kurier Warszawski" 18 III
 • Pogadanka o elementarzu Kazimierza Promyka, "Kurier Warszawski" 4 XII
 • [Recenzja:] (K. Reklam: Nauka o zachowaniu zdrowia i zdolności do pracy), "Kurier Warszawski" 27 XII
1880
 • Nowy Rok, "Kurier Warszawski" 3 I
 • Chybiona powieść [w nieco zmienionej wersji drukowana w Szkicach i obrazkach, t. 3, 1885, pt. Anielka], "Kurier Warszawski" 17 IV - 8 VII
 • Najnowszy dialog Platona, w: "Ziarno" dla głodnych
 • Powracają fala, "Bluszcz" 28 VII - 13 X
 • Katarynka, "Kurier Warszawski" 8 X - 9 X
 • Antek, "Kalendarz Warszawski Ilustrowany Józefa Ungra na rok 1881"
 • Michałko, "Kurier Warszawski" 20 X - 22 X
 • Nawrócony, "Kalendarz humorystyczny "Muchy" dla porządnych ludzi na rok 1881"
 • Nad granicą (Na pograniczu), "Kurier Warszawski" 30 XI - 13 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 10 I - 13 III, 27 III - 10 IV, 24 IV - 1 V, 15 V, 29 V - 17 VII, 14 VIII, 6 IX, 2 X, 16 X, 20 XI - 4 XII, 18 XII
 • W miejsce kroniki, "Gazeta Rolnicza" 2 I, 9 IV
 • [Polemika z czasopismem "Rossija"], "Kurier Warszawski" 24 III
 • Wisłą do Płocka, "Kurier Warszawski" 10 V
 • Osada w Studzieńcu, "Kurier Warszawski" 22 V
 • Ze Szkoły Technicznej, "Kurier Warszawski" 28 VI
 • Nowa metoda, "Kurier Warszawski" 15 XII
1881
 • Nagroda doczesna, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Poeta i świat, "Kurier Warszawski" 6 IV - 15 IV
 • PISMA, t. 1, Warszawa. Wyd. W. Szulc i S-ka.
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 22 I - 21 V, 25 VI - 23 VII, 16 X - 12 XI, 3 XII -17 XII
 • Wystawa pedagogiczna, "Kurier Warszawski" 11 I
 • Różne zdania, "Prawda" 2 IV
 • Słówko o programach, "Prawda" 9 IV
 • Dwa artykuły w "Nowostiach", "Kurier Warszawski" 11 IV
 • Rachunek, "Kurier Warszawski" 16 IV
 • [Sprawozdania z 8 odczytów:] Odczyty z przyrody w Resursie Kupieckiej, "Kurier Warszawski" 28 IV, 2 V, 5 V, 9 V, 12 V, 19 V, 23 V
 • Ze świata i z domu, "Kurier Warszawski" 12 V
 • W imieniu klas pracujących, "Kurier Warszawski" 19 V
 • W sprawie kasy pożyczkowej, "Kurier Warszawski" 28 V
 • Na porządku dziennym, "Kurier Warszawski" 22 VI
 • [List otwarty do redaktora "Warszawskiego Dniewnika"], "Gołos" 24 VI
 • Szynk i zepsucie społeczne, "Kurier Warszawski" 23 XI
 • Jeszcze w kwestii szynków, "Tygodnik Ilustrowany" 10 XII
 • Słowa prawdy, "Kurier Warszawski" 29 XII
1882
 • Jeden z wielu, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Kamizelka, "Nowiny" 23 X
 • On, "Nowiny" 24 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 27 I - 27 V
 • Liberum veto, "Prawda" 25 II, 18 III, 1 IV
 • Kronika tygodniowa, "Nowiny" 25 VI - 9 VII, 17 IX - 1 X, 15 X, 29 X, 19 XI - 3 XII
 • Z powodu "kwestii afrykańskiej", "Kurier Warszawski" 30 I
 • Słówko do publiczności, "Nowiny" 11 VI
 • Szlachta w narodzie, "Nowiny" 18 VI
 • Kasa im. dra Mianowskiego, "Nowiny" 21 VI
 • Odpowiedź na kilka pytań, "Nowiny" 21 VII
 • W kwestii przerabiania dróg bocznch na szos (Głosy z publiczności), "Nowiny" 13 IX
 • Kierowanie opinią publiczną: I. Przesądy. II. Obowiązki. III. Rozległość informacji. IV. Pobudzanie do czynów, "Nowiny" 19 IX - 21 IX, 24 IX
 • Jak wygląda nasz rozwój społeczny: 1.Ludność jako skarb. 2.Ruch ludności. 3.Rolnictwo. 4.Przemysł. 5.Narodowość w przemyśle. 6.Przyczyny germańskiego napływu. 7.Oświata. 8.Ceny i zarobki. 9.Najniższe koszty utrzymania, "Nowiny" 8, 9, 10, 15, 17, 18, 31 X, 1, 24, 28 XI
 • Wpływ naszego dziennikarstwa na literaturę w ostatnich czasach [?], "Nowiny" 12 X
 • Do niezadowolonych, "Nowiny" 5 XI
 • Małżeństwa w familii Reclus, "Nowiny" 7 XI
 • Pierwsze strzały, "Nowiny" 8 XI
 • Alea iacta est!, "Nowiny" 12 XI
 • Oświata i moralność, "Nowiny" 14 XI - 16 XI
 • Osobliwości dziennikarskie, "Nowiny" 17 XI
 • Jeszcze oświata i moralność, "Nowiny" 15 XII - 18, 21 XII
 • [Recenzja sztuki:] (E. Lubowski: Jacuś), "Nowiny" 18 XII
 • Do czytelników [?], "Nowiny" 19 XII
1883
 • Milknące echa (Milknące głosy), "Nowiny" 1 I
 • Grzechy dzieciństwa, "Kurier Warszawski", 25 IV - 12 V
 • Kronika tygodniowa, "Nowiny" 14 I - 18 III
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 8 IV - 15 VII, 16 IX - 30 XII
 • Kronika miesięczna, "Tygodnik Ilustrowany" 14 IV - 18 VIII, 13 X, 10 XI
 • Korespondencja z Warszawy, "Kraj" 7 X - 30 XII
 • Dwa okrzyki - dwa obozy, "Nowiny" 3 I
 • Jak wygląda prawda w "Prawdzie"?, "Nowiny" 10 I
 • Co to jest socjalizm, "Nowiny" 21 I - 25 I, 15 II
 • Pauperyzm w Warszawie, "Nowiny" 31 I
 • Powołanie i obowiązki dziennikarstwa, "Nowiny" 1 III
 • Żydzi wobec cechów, "Nowiny" 13 III
 • Szkic programu, "Nowiny" 23 - 30 III
 • Rachunek, "Nowiny" 31 III
 • Polemika [z Ludwikiem Krzywickim], "Przegląd Tygodniowy" 22 IV
 • SZKIC PROGRAMU W WARUNKACH OBECNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA, Warszawa, Druk. "Gazety Handlowej"
1884
 • Bajki ("Żyjący telegraf [Żywy telegraf], Kocha - nie kocha?..., Orestes i Pylades, Pleśń świata, Zwierciadło), "Kurier Warszawski" 1 I
 • Pan Dutkowski i jego folwark, "Gazeta Rolnicza" 4 IV - 16 V
 • Stara bajka, "Kurier Warszawski" 12 IV
 • Echa muzyczne, "Echo Muzyczne i Teatralne" 21 VI - 2 VIII
 • Na wakacjach, w: Na pomoc. Wyd. zbiorowe na korzyść powodzian.
 • Omyłka, "Kraj" 14 XII - 4 I 1885
 • Przy księżycu, "Wędrowiec" 11 XII - 18 XII
 • Człowiek podwójny, "Wędrowiec" 25 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 6 I - 6 IV, 27 IV - 13 VII, 21 IX - 29 XII
 • Korespondencja z Warszawy, "Kraj" 10 II, 16 III, 11 V, 22 VI, 29 VI, 6 VII
 • Z daleka i z bliska, "Kraj" 27 IV
 • "Ogniem i mieczem" powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza, "Kraj" 20 VII - 3 VIII
1885
 • W górach, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Placówka, "Wędrowiec" 19 III - 31 XII
 • Pominięty, "Kurier Warszawski" 21 VI
 • Cienie, w: Dla pogorzelców
 • SZKICE I OBRAZKI, t. 1-4, (t.3, pt. Anielka) Warszawa. Wyd. Spółki Nakładowej
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 11 I - 28 II, 22 III - 14 VI, 5 VII, 27 IX - 20 XII
 • Korespondencja z Warszawy, "Kraj" 4 I, 8 III, 4 IV, 3 V, 14 VI
 • Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Warszawie, "Gazeta Narodowa" 19 VI
 • Pod adresem komitetu wystawy, "Kurier Warszawski" 28 VI
 • Wystawa projektów na pomnik Mickiewicza, "Kurier Warszawski" 2 VII
 • Farys, "Kraj" 26 XI
1886
 • Placówka, "Wędrowiec" 7 I - 21 I, 25 II, 8 IV, 20 V
 • PLACÓWKA, Warszawa. Wyd. A. Gruszeckiego
 • Sława, rkps
 • ANTEK, Warszawa. Nakł. A. Zakrzewskiego, A. Gruszeckiego, K. Prószyńskiego
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 3 I - 20 VI, 18 VII - 25 VII, 29 VIII - 29 XII
 • Korespondencja z Warszawy, "Kraj" 11 VII, 14 XI
 • Nowi ludzie, "Tygodnik Ilustrowany" 2 I
 • Drobne uwagi o wielkich kwestiach, "Tygodnik Ilustrowany" 3 VII
 • "Albert, wójt krakowski" i dramatyczny sąd konkursowy, "Kraj" 24 VIII - 7 IX
1887
 • Dziwna historia, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Pan Wesołowski i jego kij, "Kurier Warszawski" 18 IV - 21 IV
 • Lalka, t.1, "Kurier Codzienny" 29 IX - 31 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Warszawski" 9 I, 23 I - 13 II, 6 III - 15 IV, "Kurier Codzienny" 8 V - 21 VIII, 24 X - 6 XI, 27 XI - 19 XII
 • Korespondencja z Warszawy, "Kraj" 17 VI, 8 VII
 • Wieża paryska, "Kurier Warszawski" 28 II
 • Listy podróżnika Nordenskjölda do podróżnika Anderssona, "Kurier Warszawski" 27 IV - 28 IV
 • Powściągliwość krytyczna, "Kurier Codzienny" 28 V
 • W jakim celu?..., "Kurier Codzienny" 15 VII
 • Wędrówka po ziemi i niebie, "Kurier Codzienny" 27 VIII - 30 VIII
1888
 • Z legend dawnego Egiptu. Premium "Kuriera Codziennego" i "Tygodnika i Ilustrowanego"
 • Lalka, t.1, "Kurier Codzienny" 5 I - 5 V; t.2, 8 VI - 5 VIII, 21 XI - 23 XII
 • OMYŁKA, Petersburg. Nakład "Kraju"
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 8 I - 29 VII, 21 X - 24 XII
 
1889
 • Lalka, t. 2, "Kurier Codzienny" 8 I - 24 V
 • MICHAŁKO, Warszawa. Druk. J. Jeżyńskiego
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 6 I - 5 II, 2 VI - 7 VII, 28 VII, 21 X - 10 XI, 5 XII - 29 XII
 • 30-lecie pisma, "Kurier Codzienny" 13 X
 • Z powodu 12 000 000 guldenów, "Kurier Codzienny" 6 XI - 30 XI
1890
 • LALKA, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • PIERWSZE OPOWIADANIA, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Sen, "Kurier Codzienny" 24 XII - 27 XII
 • Emancypantka, t.I, "Kurier Codzienny" 31 XII
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 16 I - 20 VII, 15 VIII, 12 X - 26 X, 16 XI - 21 XII
 • Na temat "Ostatni dzień Don Juana", "Kurier Codzienny" 6 I
 • Spóźnione rady, "Kurier Codzienny" 22 II
 • Szczęśliwsi..., "Kurier Codzienny" 8 III
 • Cóż dalej?..., "Kurier Codzienny" 13 III
 • Sprawa opuszczonych niemowląt, "Kurier Codzienny" 22 III - 2 IV
 • Emigracja płocka, "Kurier Codzienny" 26 IV
 • Czytajcie cyfry, "Kurier Codzienny" 23 V - 22 VI
 • Groch na ścianę, "Kurier Codzienny" 3 VII - 4 VII
 • Słówko o krytyce pozytywnej (Poemat realistyczny w 6 pieśniach), "Kurier Codzienny" 7 XI - 15 XI
1891
 • Emancypantka, t.1, "Kurier Codzienny" 2 I - 20 VIII; t.2, "Kurier Codzienny" 17 X - 23 XII
 • Z żywotów świętych, "Kurier Codzienny" 24 XII - 2 I 1892
 • DROBIAZGI, Kraków-Petersburg. Nakład Gebethnera i Wolffa oraz B. Rymowicza. [To samo z niewielkimi zmianami:] Warszawa 1892, Gebethner i Wolff
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 15 I, 1 II - 12 VII (co dwa tyg.), 27 X - 22 XII
 • Listy z Warszawy, "Kraj" 13 XI
 • Jeden z cudów epoki, która nie wierzy w cuda, "Kurier Codzienny" 23 IX - 25 IX
1892
 • Emancypantka, t.2, "Kurier Codzienny" 4 I - 8 IV; t.3, "Kurier Codzienny" 15 V - 13 VIII,13 X - 31 XII
 • Pojednani, "Tygodnik Ilustrowany" 2 I - 20 II
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 16 III, 25 III, 24 IV - 16 VI, 21 VII
 
1893
 • Emancypantka, t.3, "Kurier Codzienny" 7 I; t.4, "Kurier Codzienny" 21 VI - 11 X
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 12 II - 9 IV, 30 IV - 14 V, 4 VI- 23 VII, 10 X, 20 X, 12 XI, 1 XII
 • [2 aforyzmy], w: Skarbonka
 • Eusapia Palladino, "Kurier Codzienny" 8 XII - 22 XII
1894
 • EMANCYPANTKI, t.1-4, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 10 I - 18 II, 7 III - 17 VII, 3 VIII, 30 IX, 18 X
 • Objawy mediumiczne. Kilka słów z powodu Eusapii Palladino, "Kraj" 26 I - 23 II
 • Z Nałęczowa, "Kurier Codzienny" 28 VIII
1895
 • OPOWIADANIA WIECZORNE, Warszawa. Wyd. T. Paprockiego
 • KRONIKI 1875-1878, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Faraon, "Tygodnik Ilustrowany" 5 X - 28 XII
   
1896
 • Faraon, "Tygodnik Ilustrowany" 4 I - 26 XII
 • GRZECHY DZIECIŃSTWA, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 16 III - 29 VI, 1 IX, 6 X - 17 XII
 • Kartki z podróży, "Kurier Codzienny" 1 I - 7 V
 • Małe uzupełnienie dużej "Książki Jubileuszowej", "Kurier Codzienny" 10 V - 14 V
 • Fałsze "W obronie prawdy", "Kurier Codzienny" 5 VI
 • I... "Jeszcze słówko", "Kurier Codzienny" 7 VI
 • Przytułek Św. Franciszka Salezego dla Niezdolnych do Pracy, "Kurier Codzienny" 13 XII
1897
 • FARAON, t.1-3, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • PISMA, t.1-4, Warszawa. Nakł. H. Wawelberga i S. Rotwanda
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 10 I - 31 I, 14 II - 21 II, 7 III, 14 III, (21 III Kronika skonfiskowana przez cenzurę), 28 III - 11 IV, 2 V - 11 VII, 3 X, 24 X - 23 XII
 • [List do redakcji], "Głos", 23 I
 • Lalka, "Kurier Warszawski" 8 II
 • Najogólniejsze ideały życiowe, "Kurier Codzienny" 13 IV - 3 VII, 16 X - 30 XII
 • Odpowiedź kronikarza ośmiu panienkom, "Kurier Codzienny" 15 XI
1898
 • Z wypracowań małego Frania. O miłosierdziu, w: Jednodniówka
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 9 I - 12 VI, 23 X - 11 XII, 28 XII
 • Najogólniejsze ideały życiowe, "Kurier Codzienny" 16 I - 7 VII
 • Notatki z wycieczki po Galicji, rkps
1899
 • PRZYGODA STASIA. Warszawa. Nakł. "Kuriera Polskiego"
 • Z ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH, Warszawa. Nakł. "Kuriera Polskiego"
 • Nic nie ginie! Z pamiętnika niedołęgi, Zmarnowani (prawdopodobnie fragmenty nieukończonej powieści Tam!...), rkps
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 6 I - 12 II, 26 II - 14 V, 4 VI, 25 VI - 17 XII
 • Najogólniejsze ideały życiowe, "Kurier Codzienny" 4 V - 20 V
 • [List do Związku Pisarzy Rosyjskich], "Kraj" 20 I
 • [List do J. Baudouina de Courtenay], "Kraj" 4 VI
 • Medytacje, w: Prawda. Książka zbiorowa ku czci Aleksandra Świętochowskiego
1900
 • Widzenie, "Tygodnik Ilustrowany" 6 I - 20 I
 • Bajka, w: Sami sobie
 • POWRACAJĄCA FALA, Frysztat. Wyd. "Jedność"
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 7 I - 14 I, 18 II - 10 VI, 7 X - 16 XII
 • [List do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów z okazji jubileuszu Sienkiewicza], "Sport" 22 XII
 • Henryk Sienkiewicz, "Kurier Codzienny" 23 XII
1901  
 • Kronika tygodniowa, "Kurier Codzienny" 1 I - 16 VI, 20 X - 22 XII
 • NAJOGÓLNIEJSZE IDEAŁY ŻYCIOWE, Warszawa. Nakł. "Kuriera Codziennego"
 • [Odpowiedź na ankietę] "Russkij Listok", ok. 1 I
 • O ideale doskonałości, "Słowo" 29 V - 5 VI
 • O IDEALE DOSKONAŁOŚCI, Warszawa. Wyd. M. Arcta
1902
 • Opowiadanie lekarza, "Tygodnik Ilustrowany" 19 IV - 26 IV
 
 • Dwa światy, "Tygodnik Ilustrowany" 5 IV
1903
 • Wojna i praca, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Ze wspomnień cyklisty, "Kurier Codzienny" 29 IV - 28 VII
 • Cudowny kamień, rkps
 
 • Uwagi ks. W. Kirchnera o "Naszej dobroczynności", "Kurier Codzienny" 25 I - 28 I
 • Jakże więc jest naprawdę?, "Słowo" 11 II - 12 II
 • Nowa formuła, w: Księga jubileuszowa "Kuriera Porannego"
1904
 • ZE WSPOMNIEŃ CYKLISTY, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • KAMIZELKA. Z LEGEND DAWNEGO EGIPTU, Warszawa. Nakł. "Kuriera Polskiego"
 • Kronika tygodniowa, "Goniec Poranny i Wieczorny" 11 XII - 24 XII
 • Ona, w: Kobieta współczesna
 • Japonia i Japończycy, "Kurier Codzienny" 19 IV - 30 VI [niedok.]
1905  
 • Kronika tygodniowa, "Goniec Poranny i Wieczorny" 1 I - 22 I
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 1 IV - 24 VI, 8 VII, 9 IX - 7 X (14 X "Kronika przepadła"), 21 X - 30 XII
 • Przedmowa do II wyd. Najogólniejszych ideałów życiowych
 • List do redakcji, "Gazeta Polska" 9 II
 • Czy nie należałoby zakończyć bezrobocia?..., "Kurier Warszawski" 13 XI
 • Mądrość życiowa, "Czytelnia dla wszystkich" 26 XI
 • Oda do młodości, "Młodość" 20 XII
1906  
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 13 I - 14 IV, 28 IV - 23 VI, 28 VIII - 29 XII
 • [List - sprostowanie], "Kurier Warszawski" 20 I
 • Ludzie i duchy, "Tygodnik Ilustrowany" 21 IV
 • List otwarty [w sprawie wyborów] 22 IV
 • Odpowiedź [Józefowi Szlenkierowi], "Kurier Warszawski" 11 VI
 • Zaniedbane fundamenty, "Słowo" 18 XII - 20 XII
1907
 • Świt, "Epoka" 3 VI - 17 X [niedok.] [W zmienionej wersji druk:] Dzieci, 1908
 • NA WAKACJACH. KATARYNKA, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 5 I - 19 I, 2 II - 29 VI, 7 IX - 21 XII
 • Wszyscy za jednego, "Tygodnik Ilustrowany" 26 I
 • [List do redaktora "Słowa" w sprawie wyborów], "Słowo" 5 II
 • Przedmowa do: Gustawa Gawalewiczówna (Toporczanka): Listki
 • Z powodu siedleckich wypadków, w: Na nową szkołę
 • Czego potrzebujemy?, "Epoka" 2 VI - 11 VI
 • Co to jest szczęście?, w: Pamięci Jana Gadomskiego - koledzy.
1908
 • Zemsta, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Dzieci, "Tygodnik IIustrowany" 4 I - 26 XII
 • CIENIE. Z LEGEND DAWNEGO EGIPTU. W GÓRACH, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 4 I - 27 VI
 • Z powodu jubileuszu [Tołstoja], "Riecz" 24 VIII
1909
 • DZIECI, Warszawa. Gebethner i Wolff
 • Bez stypendium, W: Dajcie na wpisy!
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 23 I - 12 VI, 31 VII, 16 X - 4 XII, 18 XII, 25 XII
 • List [do Komitetu przyjęcia gości czeskich w Warszawie], "Przegląd Poranny" 14 VIII
1910
 • Historia nieprawdopodobna, "Tygodnik IIustrowany" 19 III - 18 IV
 • Dramat bez tytułu, "Tygodnik IIustrowany" 19 XI
 • Kronika tygodniowa, "Tygodnik Ilustrowany" 8 I - 5 III, 19 III - 26 III, 9 IV, 5 XI - 12 XI, 26 XI
 • Zamiast kroniki (Notatki wołyńskie), "Tygodnik Ilustrowany" 3 XII, 17 XII - 31 XII
 • Wczoraj - dziś - jutro, "Tygodnik Ilustrowany" 1 I
 • [Życzenia dla Pracowników handlowych i przemysłowych], "Kurier Warszawski" 11 I
 • O książkę bardzo potrzebną, "Tygodnik Ilustrowany" 12 III
 • Poeta, wychowawca narodu, "Tygodnik Ilustrowany" 2 IV
 • Miasto zahypnotyzowane, "Tygodnik Ilustrowany" 10 XII
1911
 • Zagadka do nagrody, "Kurier Warszawski" 1 I
 • Czego Faust narobił w pewnej aptece?, "Tygodnik Ilustrowany" 7 I - 21 I
 • Przemiany, "Tygodnik Ilustrowany" 31 III - 30 XII
 • Widziadła, rkps
 • Zamiast kroniki (Trzeba jakoś zacząć... Nagroda Carneggiego. Gracze i fuszerzy. Poglądy zacofane i wariackie. Szkoła i duch), "Tygodnik Ilustrowany" 28 I, 25 II - 18 III
 • [Życzenia noworoczne dla Rosji], "Birżewyje Wiedomosti" 1 I
 • Notatki z Lublina, "Tygodnik Ilustrowany" 5 II - 12 II
 • Trzy logiki, "Tygodnik Ilustrowany" 18 II
 • Świętować - czy pracować?, "Przegląd Techniczny" 14 IX
 • Czego nas... nie nauczyły dzieje Napoleona?, "Tygodnik Ilustrowany" 16 XII
1912
 • Przemiany, "Tygodnik Ilustrowany" 8 I - 11 V (niedok.)
 • Skarb zakopany "Tygodnik Ilustrowany" 16 XI - 30 XI *
 
 • Chochoł nowej guberni, "Tygodnik Ilustrowany" 6 I
 • Od upadku do odrodzenia, "Tygodnik Ilustrowany" 20 I
 • Skargi na Skargę, "Tygodnik Ilustrowany" 3 II
 • Nieszczęśliwa matka nieszczęśliwych synów, "Tygodnik Ilustrowany" 24 II
 • Od czego zależy powodzenie w życiu?, "Tygodnik Ilustrowany" 30 III - 11 V (niedok.)
1913
 • Dziwni ludzie, "Tygodnik Ilustrowany" 4 I - 18 I *
   


NIEUJĘTE W TABLICY:
 • Gdzie mieszka pan Cybuchowicz
 • O złudzeniach w życiu
 • W cukierni
 • Wojtusie. Szkice i drobiazgi

  * Redakcja "Tygodnika Ilustrowanego" teksty te otrzymała prawdopodobnie od Oktawii Głowackiej.
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: « Pożegnanie Publicystyka »