Dział: Inne

Pewnego dnia w Nałęczowie

Tekst wyróżniony w IX Ogólnopolskim Konkursie Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego, współorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie.

Dział: Ludzie

Wymagający i radykalny

Rozmowa z dr. Tomaszem Kwiatkowskim, nowym prezesem Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Jarmark "Pleć z nami w Nałęczowie"

W dniach 24 – 27.10. 2014 r. w Nałęczowie odbyły się warsztaty wikliniarskie zorganizowane w ramach projektu „Jarmark: „Pleć z nami w Nałęczowie” jako nowy produkt turystyczny promujący wikliniarstwo”.

Dział: Władze

Burmistrz zaprzysiężony

Na II Sesji RM w Nałęczowie (08.12.br.) Andrzej Ćwiek został zaprzysiężony na burmistrza Nałęczowa na lata 2014-2018. Przyjął gratulacje od przewodniczącego RM Jacka Wilka oraz radnych powiatowych – Mariana Żaby i Albina Zasady.